Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Master-planul, instrument de baza în managementul modern al Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare


Autor: Nan Costică
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

integrare europeană, management public, monopolul natural, servicii publice, servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, legislaţiea apelor, standarde europene, calitatea apei, Master-planul, strategii de dezvoltare

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 155 titluri, cuvinte-cheie, lista abrevierilor, 28 anexe, 125 de pagini text de bază ilustrat cu 50 tabele, 62 figuri şi 128 formule.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: management în administraţia publică. Scopul şi obiectivele lucrării: adaptarea concepţiei M.M.N., evaluarea situaţiei economice în cadrul Serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din România şi utilizarea instrumentelor manageriale în prognozarea şi optimizarea tarifelor la serviciile respective.

Metodologia cercetării ştiinţifice: au fost utilizate analiza statistică, gruparea statistică, inducţia şi deducţia, comparaţiile, metoda evoluţionistă istorică, modelele economico-matematice în prognozarea economică a serviciilor studiate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: adaptarea concepţiei managementului monopolului natural şi utilizarea ei prin prisma instrumentelor Master-planului şi modelelor economico-matematice în analiza şi în prognozarea indicatorilor socio-economici ai Serviciului de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la nivel naţional şi regional.

Semnificaţia teoretică: sinteza conceptelor teoretice existente pe marginea managementului Serviciilor publice, elaborarea şi utilizarea conceptului de M.M.N. în evaluarea serviciilor. Valoarea aplicativă a lucrării: utilizarea Master-planului ca instrument managerial în diagnosticarea economică şi a gradului de fezabilitate a operatorilor de servicii şi prognozarea Planului Strategic pentru Serviciul dîn judeţul Constanţa pentru10 ani (până în 2015).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au fost analizate şi implementate la nivel naţional, în cadrul Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din România, şi la nivel regional, în cadrul SA «RAJA» Constanţa, în ideea consolidării şi perfecţionării continue a aspectelor economico-manageriale a serviciilor.

Cuprins


1. Aspecte metodologice ale managementului serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în contextul integrării
 • 1.1. Conceptul managementului monopolului natural şi aplicarea lui în condiţiile de piaţă
 • 1.2. Managementul monopolului natural al Serviciilor publice de alimentare cu apă
 • 1.3. Aspecte ale managementului apelor din ţările Uniunii Europene

2. Diagnostica situatiei economico-manageriale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din românia
 • 2.1. Legislaţia europeană şi a României privind managementul apelor
 • 2.2. Situaţia economică a Serviciilor de alimentare cu apă la nivel naţional şi regional
 • 2.3. Diagnostica situaţiei economico-manageriale a Serviciilor de alimentare cu apă la nivel regional ( judeţul Constanţa)

3. Aplicarea master-planului in elaborarea strategiilor serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare la nivel regional( Judeţul Constanţa)
 • 3.1. Elaborarea prognozelor strategice a consumului fizic a Serviciilor de alimentare cu apă la nivel regional
 • 3.2. Analiza comparativă a prognozelor consumului fizic a Serviciilor de alimentare cu apă la nivel regional
 • 3.3. Prognoza cheltuielilor, tarifelor, veniturilor din exploatare şi fluxurilor financiare din prestarea Serviciilor de alimentare cu apă la nivel regional
 • 3.4. Modelarea tarifelor la Serviciile de alimentare cu apă
 • 3.5. Evaluarea relaţiilor public-private şi rolul acestora în implementarea tarifelor regionale la Serviciile de alimentrae cu apă şi canalizare