Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Blagorazumnaia Olga, doctor, conferenţiar universitarBlagorazumnaia Olga, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:29 aprilie 2010, nr.1058
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale 08.00.05 ULIM secretar CSS
conducător
Burlacu Natalia
27.02.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metode şi tehnici manageriale în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţii de criză 08.00.05 ULIM conducător 10.04.2014
D Elaborarea şi realizarea strategiei investiţionale, orientate spre rentabilitatea economică a întreprinderii moderne 08.00.05 ULIM conducător 13.02.2014
D Întreprinderea virtuală ca formă inovativă de organizare a micului business în contextul economiei informaţionale. 08.00.05 ULIM conducător 13.02.2014