Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creşterea competitivităţii întreprinderii prin implementarea managementului performant (în baza materialelor industriei uşoare din Republica Moldova),


Autor: Cuşnir Nicolae
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Maria Gheorghiţă
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management performant, competitivitate, metodologia de evaluare a competitivităţii, industria uşoară, benchmarking, lohn, modelul McKinsey, reproiectarea managerială, efectul managerial, cluster

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 161 titluri, 6 anexe, 125 pagini de text de bază, 17 figuri, 17 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări.

Domeniul de studiu, scopul şi obiectivele tezei. În lucrare au fost examinate bazele teoreticometodologice ale conceptului de management performant şi competitivitate a întreprinderii, au fost descrise metodologiile existente de evaluare a competitivităţii întreprinderii, precum şi apreciate tendinţele principale în managementul performant şi influenţa acestora asupra competitivităţii întreprinderii. De asemenea, au fost analizate tendinţele de dezvoltare ale industriei uşoare autohtone prin prisma globalizării economice, evaluat managementul întreprinderilor industriei uşoare conform modelului McKinsey şi competitivitatea acestora în baza teoriei „concurenţei eficiente”.

Scopul lucrări constă în cercetarea şi generalizarea aspectelor teoretice şi metodologice privind managementul performant şi influenţa lui asupra competitivităţii întreprinderii, evaluarea tendinţelor de dezvoltare a managementului întreprinderilor industriei uşoare autohtone, elaborarea măsurilor de reproiectare managerială pentru creşterea gradului lor de competitivitate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În teză au fost prezentate măsuri de reproiectare managerială şi metodologia evaluării efectului implementării managementului performant. Pentru dezvoltarea eficientă a întreprinderilor ramurii a fost recomandată metodologia perfecţionată de evaluare a competitivităţii întreprinderii. De asemenea, au fost propuse măsuri de reproiectare managerială la nivel de ramură.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Abordările teoretice formează elemente de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic. Recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate de întreprinderile industriei uşoare din Republica Moldova şi vor contribui la eficientizarea activităţii acestora în condiţiile economiei de piaţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Unele măsuri şi recomandări propuse în teză au fost aprobate de întreprinderile: SA „Ionel” şi SRL „Şaltoianca”.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONCEPŢIEI DE MANAGEMENT PERFORMANT ŞI COMPETITIVITĂTE A ÎNTREPRINDERII
 • 1.1 Prezentarea conceptului de management performant
 • 1.2 Definirea competitivităţii întreprinderii şi metodologia de evaluare a acesteia
 • 1.3 Aprecierea tendinţelor principale în managementul performant şi influenţa acestora asupra competitivităţii întreprinderii
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2 EVALUAREA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA UŞOARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI A NIVELULUI LOR DE COMPETITIVITATE
 • 2.1 Tendinţele de dezvoltare ale industriei uşoare autohtone prin prisma globalizării economice
 • 2.2 Analiza situației privind managementul întreprinderilor industriei uşoare
 • 2.3 Evaluarea gradului de competitivitate a întreprinderilor industriei uşoare
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3 SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIEI UŞOARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN BAZA REPROIECTĂRII MANAGERIALE
 • 3.1 Reproiectarea managerială şi implementarea managementului performant la nivel de întreprindere
 • 3.2 Metodologia de evaluare a competitivităţii întreprinderii bazată pe managementul performant
 • 3.3 Reproiectarea managerială la nivel de ramură
 • 3.4 Clusterul – o nouă formă de cooperare a întreprinderilor din industria uşoară pentru implementarea managementului performant şi creşterea competitivităţii
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI