Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Restructurarea şi perfecţionarea managementului în autorităţile administraţiei publice locale (primăria Techirghiol)


Autor: Zamani Gheorghe
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

administraţie publică locală, primar, manager de primărie, instrumente manageriale, stil de conducere, delegare, funcţionari publici, cetăţeni, comunitate, comunicare, control, decizie, indicatori de performanţă

Adnotare

Structura lucrării: constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 179 titluri, 20 anexe, 126 de pagini text de bază ilustrat cu 23 tabele, 17 figuri şi 12 formule. Rezultatele obţinute au fost publicate în 13 lucrări.

Domeniul de studiu: есоnomie şi management în administraţia publică.

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în elaborarea aspectelor metodologice de diagnosticare şi soluţionare a problemelor teritoriale în cadrul managementului APL şi generarea principiilor de aplicare a instrumentelor acestuia.

Metodologia cercetării ştiinţifice: constă în studierea conceptului noului management public şi utilizarea metodelor Data Mining, leaderşhip şi diferitor instrumente manageriale ale acestuia în restructurarea şi perfecţionarea activităţilor autorităţilor APL din România în contextul integrării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în sinteza aspectelor metodologice ale noului management public şi utilizarea metodelor şi instrumentelor acestuia în diagnosticarea şi soluţionarea problemelor teritoriale ale autorităţilor APL din România, în contextul integrării.

Semnificaţia teoretică: lucrarea contribuie la perceperea modalităţilor de utilizare a diferitor instrumente ale leadership-ului şi managementului contemporan orientate spre succes prin luarea optimală şi implementarea deciziilor manageriale, delegarea funcţiilor, executarea managementului operaţional şi controlului în activitatea autorităţilor APL, în contextul integrării.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării sunt propuse ca soluţii de perfecţionare şi restructurare a managementului autorităţilor APL în contextul integrării României în UE. Lucrarea este utilă persoanelor de conducere şi funcţionarilor publici din autorităţile APL.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele obţinute au fost implementate în Primăriile Techirghiol, Eforie, Cumpăna ş.a. ale Judeţului Constanţa. Ca recunoaştere a aportului adus în perfecţionarea şi restructurarea managementului în APL în perioada anilor 2006-2007, a perfectării Legii nr.215 a APL din România, autorul a obţinut în anul 2008, Trofeul şi Diploma de Primar al Anului 2007