Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / august /

Perfecționarea reglementării egalității de gen în sfera ocupării forței de munca în Republica Moldova


Autor: Colesnicova Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Anatol Rojco
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română
Adobe PDF document0.33 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

egalitatea de gen, segregarea de gen, discriminarea de gen, capitalul uman, analiza regresională, ocuparea forței de muncă, ocuparea forței de muncă informală, antreprenoriatul feminin, auditul de gen

Adnotare

Structura tezei: Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 182 titluri, 19 anexe, 133 pagini de text de bază, 13 tabele, 12 figuri și 8 formule.

Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Cuvinte cheie: egalitatea de gen, segregarea de gen, discriminarea de gen, capitalul uman, analiza regresională, ocuparea forței de muncă, ocuparea forței de muncă informală, antreprenoriatul feminin, auditul de gen.

Domeniul de studiu: sfera ocupării forței de muncă.

Scopul și obiectivele tezei: elaborarea recomandărilor practice pentru perfecționarea reglementării egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în RM în baza analizei complexe a acestui sector; evaluarea gradului inegalității de gen și a impactului politicii a statului.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost efectuat calculul segregării de gen pe orizontală și verticală în baza metodelor utilizate în practica internațională; a fost elaborată și aplicată metodologia analizei regresionale pentru a evalua impactul capitalului uman asupra remunerării muncii bărbaților și femeilor din Republica Moldova; a fost confirmată existența și estimat gradul de discriminare în bază de gen în remunerarea muncii prin utilizarea metodei decompoziției de tip Oaxaca-Blinder. A fost estimat costul muncii efectuat în gospodăria casnică de către femeile și bărbații ocupați în câmpul muncii în Republica Moldova; a fost elaborat și utilizat modelul econometric de stabilire a corelației dintre diverși factori socio-economici și probabilitatea pentru bărbații și femeile din Republica Moldova de a fi angajați în câmpul muncii; a fost elaborată și aprobată metodologia auditului de gen în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova, prin intermediul utilizării metodelor statistice și econometrice.

Originalitatea tezei constă și în valorificarea a noi surse de informare - propriile cercetări sociologice și datele BNS al RM a cercetărilor selective a gospodăriilor casnice privind ocuparea forței de muncă și a șomajului (Ancheta Forței de Muncă). Semnificația teoretică. Au fost generalizate diferite abordări, existente în teoria economică, ale cauzelor apariției inegalității de gen în domeniul ocupării forței de muncă. La fel, a fost elaborată metodologia de evaluare complexă a domeniului ocupării forței de muncă sub aspectul de gen. Au fost fundamentate direcțiile de bază ale politicii egalității de gen în domeniul ocupării forței de muncă în Republica Moldova. Valoarea aplicativă a lucrării. Prin intermediul modelelor econometrice elaborate, au fost efectuate calcule privind stabilirea gradului de discriminare de gen în remunerarea muncii, nivelul de influență a capitalului uman asupra cuantumului salarial al bărbaților și femeilor, care stabilește legătura între factorii socio-economici și probabilitatea pentru bărbații și femeile din Republica Moldova de a se încadra în câmpul muncii. Au fost elaborate recomandări pentru îmbunătățirea politicii a egalității de gen în domeniul ocupării forței de muncă în întreaga țară. Importanța analizării problemelor științifice în domeniul cercetat constă în justificarea măsurilor și elaborarea recomandărilor practice pentru îmbunătățirea reglementării egalității de gen în domeniul ocupării forței de muncă. Cercetarea a elucidat o disproporție semnificativă a genurilor în domeniul ocupării forței de muncă care are un impact negativ asupra utilizării eficiente a acestei în Republica Moldova. Cercetarea a demonstrat că situația în domeniul egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă nu corespunde pe deplin actelor internaționale ratificate de Republica Moldova. Implementarea rezultatelor științifice este confirmată prin certificatele de implementare eliberate de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, SA "Moldtelecom", Muzeul Național de Artă al Moldovei și SC "IMC Market" SRL.