Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe


Autor: Lîsîi Aliona
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ţurcan Serghei
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

construcţia de locuinţe, managementul sursei de finanţare, oportunităţi de finanţare, model de finanţare, măsuri la nivel macroeconomic, economisirea şi creditarea în sistem colectiv, ipotecă, bancă comercială, modelul fondurilor publice.

Adnotare

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 142 de titluri, 32 de anexe, 112 pagini de text de bază, 12 figuri, 31 de tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu: În lucrare sînt descrise, din punct de vedere teoretic, modelele şi sursele de finanţare pentru construcţia de locuinţe; sînt analizate oportunităţile şi sursele de finanţare a construcţiei de locuinţe în Republica Moldova şi sînt propuse măsuri de perfecţionare a managementului surselor de finanţare în construcţia de locuinţe.

Scopul tezei. Scopul lucrării constă în analiza surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe din Republica Moldova şi propunerea unor măsuri concrete de perfecţionare a managementului surselor de finanţare în construcţia de locuinţe.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În teză este evaluat managementul surselor de finanţare în construcţia de locuinţe din Republica Moldova prin prisma modelelor existente în practica mondială; sînt propuse măsuri la nivel macroeconomic pentru redresarea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe; este elaborată strategia de dezvoltare multisectorială a construcţiei de locuinţe; este propus şi argumentat din punct de vedere economic modelul economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru finanţarea construcţiei de locuinţe; sînt recomandate şi argumentate economic noi scheme de finanţare ce ţin de perfecţionarea managementului surselor de finanţare în construcţia de locuinţe.

Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică a tezei de doctorat constă în analiza critică a modelelor şi surselor de finanţare aplicabile în construcţia de locuinţe, răspîndite pe larg în practica mondială.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice prezentate în teză pot fi aplicate pentru: implementarea măsurilor la nivel macroeconomic pentru redresarea situaţiei în sectorul construcţiei de locuinţe; examinarea oportunităţilor de aplicare a noilor modele de finanţare a construcţiei de locuinţe; implementarea modelului de economisire şi împrumut în sistem colectiv pentru finanţarea construcţiei de locuinţe; introducerea unor scheme ipotecare noi de finanţare a construcţiei de locuinţe pentru mărirea accesului la acestea din partea populaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău (AMIC).

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE SURSĂ DE FINANŢARE ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE
 • 1.1. Locuinţa ca parte componentă a pieţei imobiliare
 • 1.2. Concretizări conceptuale privind sursele de finanţare a construcţiei de locuinţă
 • 1.3. Caracteristica principalelor modele şi surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ŞI MANAGEMENTUL SURSELOR DE FINANŢARE ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Caracteristica generală a sectorului autohton al construcţiilor de locuinţe
 • 2.2. Analiza situaţiei economice în sectorul construcţiilor de locuinţe
 • 2.3. Oportunităţile de finanţare a construcţiei de locuinţe
 • 2.4. Managementul surselor de finanţare în construcţia de locuinţe
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MĂSURI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI SURSELOR DE FINANŢARE PENTRU CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Propuneri de măsuri la nivel macroeconomic pentru redresarea situaţiei economice în sectorul construcţiilor de locuinţe
 • 3.2. Perfecţionarea managementului surselor de finanţare în construcţia de locuinţe
 • 3.3. Implementarea modelului de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru finanţarea construcţiei de locuinţe
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI