Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar


Autor: Certan Ion
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Marian Jalencu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Cuvinte Cheie

finanţe, management, circuit financiar, buget, venituri, impozit, împrumut, investiţii, bancă, credit, eficienţă, modalităţi de eficientizare

Adnotare

Structural teza include introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 247 titluri, 19 anexe, 147 pagini text de bază, 20 figuri, 59 tabele. Rezultatele obţinute au fost prezentate la 24 sesiuni ştiinţifice şi reflectate în 27 publicaţii.

Domeniul de studii al tezeiîl constituie managementul sistemului financiar naţional în condiţiile globalizării.

Suportul metodologic al tezei îl formează doctrinele, teoriile, legile, principiile, politicile ce vizează managementul sistemului financiar şi studiul comparativ al literaturii de specialitate. Metodologia cercetării este construită pe un sistem de metode, procedee, tehnici, reguli, postulate, principii şi instrumente potrivite pentru a realiza cercetarea.

Scopul şi obiectivele cercetării constă în elaborarea unor modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar din Republica Moldova pentru a asigura accelerarea ritmului de reformare a economiei naţionale şi adaptarea ei la ecuaţia globalizării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa investigaţiilor o reprezintă modalităţile de eficientizare a managementului sistemului financiar prin aplicarea noilor cote de impunere, facilităţilor şi stimulentelor fiscale, subvenţionarea şi încurajarea antreprenorilor din economia naţională, aplicarea în agricultură a „preţului garantat”, organizarea Băncii de Dezvoltare a Moldovei /BDM/ - instituţie financiară specializată care va reprezenta guvernul Republicii Moldova în proiectele investiţionale naţionale şi internaţionale.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în modelarea managementului sistemului financiar bazat pe aplicarea doctrinelor, teoriilor, legilor şi politicilor construite pe valorile economiei libere orientate spre concurenţa, inviolabilitatea proprietăţii private, autonomia întreprinzătorilor, rolul limitat al intervenţiei statului în economie.

Valoarea aplicativă a tezei rezidă în perfecţionarea politicilor financiare, remodelarea schemei şi structurii sistemului fiscal, ameliorarea climatului investiţional, determinarea priorităţilor în atragerea investiţiilor străine directe, perfecţionarea şi simplificarea mecanismelor de creditare, valorificarea eficientă a suportului financiar internaţional.

Cuprins


1 Aspecte teoretice ale investigaţiilor managementului sistemului financiar
 • 1.1. Definiri şi delimitări conceptuale
 • 1.2. Doctrine, teorii şi legi în managementul sistemului financiar
 • 1.3. Interacţiunea politicilor aplicate în managementul sistemului financiar
 • 1. 4. Abordări asupra managementului sistemului financiar
 • 1.5. Metodologia, metode şi tehnici aplicate în cercetarea managementului sistemului financiar
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. Interdependenţa economiei naţionale şi sistemului financiar din Republica Moldova
 • '''
 • 2.1. Particularităţile dezvoltării economiei naţionale
 • 2.2. Caracteristici generale privind resursele naturale şi umane disponibile economiei naţionale
 • 2.3. Consemnări cu privire la resursele financiare în economia naţională
 • 2.4. Impactul investiţiilor asupra dezvoltării economiei naţionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2.

3. Managementul sistemului financiar naţional în condiţiile globalizării
 • 3.1. Circuitul financiar. Planificarea şi organizarea fluxurilor de resurse financiare
 • 3.2 . Bugetul – instrument principal în managementul sistemului financiar
 • 3.3 . Împrumutul şi creditul bancar în circuitul financiar
 • 3.4 . Decizia în managementul sistemului financiar naţional
 • 3.5 . Particularităţile instituţiilor financiare naţionale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4 Direcţii strategice cu privire la eficientizarea managementului sistemului financiar.
 • 4.1. Din experienţa internaţională în dezvoltarea managementului sistemului financiar
 • 4.2. Reflecţii cu privire la remedierea deciziilor în managementul sistemului financiar
 • 4.3. Modalităţi de creştere a capitalului propriu
 • 4.4. Consideraţii privind alegerea proiectelor investiţionale eficiente
 • 4.5 Schimbări instituţionale utile pentru eficientizarea managementului sistemului financiar
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale şi recomandări