Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Relaţiile publice – instrument managerial în administrarea fiscală


Autor: Forfolea Mariana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management public, instituţie publică, activitate managerială, funcţionar public, contribuabil, instrumente manageriale, control fiscal, comunicare managerială, eficienţa comunicării, relaţii publice, publicitate, responsabilitate civică, evaziune fiscală, corupţie, eficienţa publicităţii, eficienta relaţiilor publice, eficienta controlului fiscal

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 204 titluri, 16 anexe, 143 de pagini text de bază ilustrat cu 15 tabele, 20 figuri şi 74 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări.

Domeniul de studiu: есоnomie şi management în instituţii publice.

Scopul cercetării constă în elaborarea conceptului de Relaţii publice ca instrument managerial, evaluarea impactului acestora în activitatea instituţiilor fiscale din România şi elaborarea direcţiilor de sporire ai eficienţei economice ale acestora în cadrul ANAF din România şi alte ţări.

Metodologia cercetării ştiinţifice: utilizarea conceptului de management al controlului fiscal prin prisma relaţiilor publice, sistematizarea cadrului legislativ internaţional şi naţional românesc din acest domeniu, utilizarea materialelor analitice internaţionale şi naţionale din administrarea fiscală şi aplicarea lor în elaborarea indicatorilor de performanţă ai controlului fiscal în cadrul ANAF.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: reprezintă o încercare de tratare complexă a relaţiilor publice ca instrument socio-economic de convingere a contribuabililor şi educarea responsabilităţii civice a acestora de a-şi onora echitabil obligaţiunile fiscale. Teza realizată îşi propune ca imperativ să umple o nişă în activitatea profesională de inspecţie fiscală a contribuabililor, care să se resimtă în practica colectării echitabile a impozitelor şi taxelor.

Semnificaţia teoretică: argumentarea conceptului de RP ca instrument managerial, evidenţierea rolului comunicării cu publicul în educarea echităţii sociale contribuabililor şi publicităţii în formarea imaginii instituţiei publice.

Valoarea aplicativă a lucrării: propunerea soluţiilor de perfecţionare şi restructurare a managementului de control fiscal prin diversificarea şi extinderea permanentă a gamei de RP şi creşterii eficienţei acestora în cadrul ANAF, prin diversificarea formelor de comunicăre cu publicul în cadrul teleconferinţelor, lansării buletinelor informative, broşurilor, pliantelor, raporturilor de activitate, etc. şi evaluarea eficienţei acestora prin utilizarea indicatorilor de performanţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: conturarea direcţiilor manageriale de eficientizare a relaţiilor publice; sintetizarea concluziilor şi propunerilor autorului cu caracter metodologic şi practico-aplicativ, care sunt utilizate atât de ANAF, cât şi de alte instituţii publice din ţară şi pot fi utilizate cu succes şi de alte ţări europene.

Cuprins


1. ASPECTE METODOLOGICE ALE CONCEPTULUI DE RELAŢII PUBLICE
 • 1.1. Esenţa şi funcţiile Relaţiilor publice ca instrument managerial
 • 1.2. Rolul Relaţiilor publice în studierea problemelor administăriii fiscale
 • 1.3. Rolul purtătorului de cuvânt în activitatea de Relaţii publice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. RELAŢIILE PUBLICE, INSTRUMENT IMPORTANT ÎN MANAGEMENTUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ (ANAF)
 • 2.1. Realizarea principiilor şi direcţiilor strategice ale comunicării instituţionale în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)
 • 2.2. Managementul Relaţiilor publice şi impactul acestora în functionarea eficientă a autorităţilor publice de control fiscal
 • 2.3. Tendinţe principale de Relaţii publice a autorităţilor publice de control fiscal
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA RELAŢIILOR PUBLICE ŞI IMPACTUL ACESTORA ÎN MANAGEMENTUL CONTROLULUI FISCAL AL AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ (ANAF)
 • 3.1. Managementul comunicării în cadrul controlului fiscal din România
 • 3.2. Modelarea proceselor de utilizare optimă a resurselor de publicitate
 • 3.3. Modelarea proceselor de utilizare a resurselor publicitare în condiţii concurenţiale
 • 3.4. Estimarea feedback-ului Relaţiilor publice prin intermediul sondajelor publice
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI PROPRUNERI

BIBLIOGRAFIE