Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile interacțiunii autoapreciere − nivel de expectanțe la tineri


Autor: Moga Ecaterina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 159.923 (043.3)

Adobe PDF document 5.66 Mb / în română
287 pagini


Cuvinte Cheie

autoapreciere, expectanțe, competență, dezvoltare personală, dezvoltare profesională, tineri

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este constituită din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 280 de surse bibliografice, 22 de anexe, 155 de pagini text de bază, 34 de tabele şi 54 de scheme. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Problema cercetării o constituie identificarea particularităților interacțiunii autoapreciere − expectanțe la tineri ca fundament al dezvoltării personale și profesionale.

Scopul cercetării rezidă în identificarea particularităților interacțiunii autoapreciere − expectanțe și elaborarea unui program orientat spre valorizarea tânărului și dezvoltarea continuă a resurselor sale interne, în vederea eficientizării autorealizării personale și a succesului profesional.

Obiectivele generale: analiza abordărilor teoretice ale conceptelor de autoapreciere și expectanțe; identificarea interacțiunii autoapreciere−expectanțe ca fenomen psihologic; identificarea particularităților autoapreciere–expectanțe la tineri; stabilirea profilurilor interacțiunii autoapreciere – expectanțe la tineri; elaborarea, aplicarea și validarea experimentală a Programului de dezvoltare personală și profesională a tinerilor, din perspectiva particularităților interacțiunii autoapreciere-expectnțe; stabilirea strategiilor de gestionare a autoaprecierii și expectanțelor la tineri, în vederea dezvoltării personale și profesionale.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în determinarea particularităților interacțiunii autoapreciere-expectanțe ca element definitoriu al succesului personal și al eficienței profesionale la tineri; elaborarea profilurilor psihologice ale trăsăturilor distinctive pentru tineri, conform nivelului de autoapreciere și expectanțe și din perspectiva modelului unui lider de excelență; crearea unui program de formare și dezvoltare personală și profesională a tinerilor; elaborarea metodologiei și a strategiei de dezvoltare a tinerilor antrenați în activitatea profesională pentru dezvoltarea carierei.

Problema științifică soluționată constă în stabilirea particularităților interacțiunii autoapreciere - expectanțe la tineri, fapt ce a condus atât la elaborarea profilurilor psihologice, cât și a unui program de dezvoltare personală și profesională, în vederea aplicării acestora în organizațiile responsabile de formare și dezvoltare personală și profesională a tinerilor.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în oferirea unor informații teoretice noi referitoare la profilurile tinerilor, conform interacțiunii dintre autoapreciere și nivelul de expectanțe, pornind de la dezvoltarea personală, autocunoașterea adecvată și continuând cu dezvoltarea competențelor profesionale, conform cerințelor actuale.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: trainingul elaborat în scopul autoperfecționării și al dezvoltării pe parcursul cursurilor de formare atât a cadrelor didactice, cât și a studenților; rezultatele cercetării care pot sta la baza demersului de evaluare a cadrelor didactice; constructul referențial de valorificare și validare experimentală în domeniul dezvoltării tinerilor cu privire la formarea profesională continuă la nivel instituțional.

Implementarea rezultatelor științifice. Trainingul elaborat a fost aplicat în scopul autoperfecționării și al dezvoltării atât în cadrul cursurilor de formare a cadrelor didactice din Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Elimul Nou”, cât și a studenților prin intermediul Proiectului Ambasadei Americane „Dezvoltare personală”, Centrul educațional „ProDidactica”, Asociația „WorldTeach”, Centrul de cultură și Creație „Fineas”, Seminarul directorilor din municipiul Chișinău organizat de DGETS.