Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea criminalistică a microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilor


Autor: Pisarenco Constantin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 343.98 (043.3)

Adobe PDF document 3.30 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

microobiecte, noţiunea, clasificarea, cercetarea la faţa locului, valorificarea criminalistică, expertiza judiсiаră

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, 150 pagini text de bază, bibliografie ce conţine 283 titluri, 17 tabele, 1 figură, 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ţine de ramura criminalisticii şi expertizei judiciare.

Scopul lucrării. În baza analizei doctrinei microobiectologiei criminalistice, a practicii autohtone de procesare a microurmelor, microparticulelor, microcantităţilor de substanţă să se concretizeze cadrul conceptual al acestui domeniu, ceea ce ar permite elaborarea unor recomandări de perfecţionare a legislaţiei procesual-penale în acest sens, propuneri de algoritmizare a procesului de recoltare şi de anexare la dosar a microobiectelor, de dezvoltare a sistemului de evidenţe criminalistice în vederea eficientizării procesului de investigare al infracţiunilor.

Obiective: a аnаlizа situaţia contemporană în domeniul cercetării criminalistice a microobiectelor ca tip deosebit de probe mаtеriаlе, care au legătură cu evenimentul infracţiunii; a studia procesul istoric de apariţie şi dezvoltare a teoriei cercetării tehnico-criminalistice a microobiectelor în ştiinţa criminalistică; a determina noţiunea şi esenţa microobiectelor în aparatul conceptual şi sistemul clasificator al lor în cadrul microobiectologiei judiciare; a evidenţia posibilităţile mijloacelor şi metodelor tehnico-criminalistice moderne de depistare, ridicare şi cercetare a microobiectelor în procesul descoperirii şi cercetării infracțiunilor; a аnаlizа eficacitatea asistenţei tehnico-criminalistice a lucrului cu microobiectele la faţa locului în procesul descoperirii şi cercetării infracţiunilor; a aprecia particularităţile metodice de depistare şi cercetare a microobiectelor la faţa locului şi folosirea rezultatelor lor în calitate de probe la dosarul penal; a studia rolul cercetării microobiectelor în formarea bazei probatorice, a caracteristicii criminalistice a infracţiunilor ca bază informaţională pentru crearea metodicilor de cercetare; a identifica problemele de reglementare juridică privind recoltarea microobiectelor din câmpul infracţional şi de anexare a acestora la mаtеriаlеle dosarului penal în calitate de probe; a studia practica aprecierii rezultatelor expertizei microobiectelor de către organul de urmărire penală și instanța de judecată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al rezultatelor obţinute este determinat de faptul că prezenta teză este una din primele cercetări pe această temă, efectuate în spaţiul ţării noastre, care a permis concretizarea şi dezvoltarea cadrului conceptual al microobiectologiei autohtone, elaborarea unor recomandări de perfecţionare a legislaţiei procesual-penale şi valorificare practică a microobiectelor în vederea eficientizării procesului de investigare al infracţiunilor. Originalitatea lucrării constă în argumentarea necesităţii iniţierii şi administrării unui nou gen de evidenţe criminalistice centralizate.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în concretizarea cadrului conceptual al microobiectologiei criminalistice autohtone, având ca efect optimizarea, în baza unei legislaţii procesual-penale înbunătăţite, a activităţilor algoritmizate de descoperire, fixare, ridicare de la locul faptei, precum şi de expertizare ulterioară a microobiectelor, în vederea eficientizării procesului de investigare al infracţiunilor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă constă în analiza şi aprecierea practicii de valorificare a microobiectelor în urmărirea penală, a doctrinei micrologiei şi a legislaţiei procesual-penale în vigoare, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestor aspecte. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în procesul educaţional al facultăţilor de drept prin note de curs, seminarii, precum şi ca ghid practic în activitatea specialiştilor şi experţilor-criminalişti.

Cuprins


1. АNАLIZА SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII CRIMINALISTICE A MICROOBIECTELOR
 • 1.1. Аnаlizа publicațiilor științifice privind utilizarea microobiectelor în сеrсеtаrеа infracțiunilor editate în Republica Moldova și România
 • 1.2. Аnаlizа mаtеriаlеlor de specialitate publicate în ultimii ani în alte țări pe problema cercetării microobiectelor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE GENERALE PRIVIND MICROOBIECTELE ŞI ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE A INFRACȚIUNILOR
 • 2.1. Evoluția aplicării microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunii
 • 2.2. Noțiunea și importanța microobiectelor în activitatea de cercetare a infracțiunilor
 • 2.3. Clasificarea criminalistică a microobiectelor și criteriile puse la baza formării lor
 • 2.4. Considerații teoretice privind locul microobiectelor în rîndul mijloacelor mаtеriаlе de probă
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE DE LUCRU CU MICROOBIECTELE LA LOCUL FAPTEI ȘI EXPERTIZA LOR DE LABORATOR ÎN CADRUL CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR
 • 3.1. Metode, procedee şi tehnici de descoperire a microobiectelor la faţa locului
 • 3.2. Mijloace de fixare, ridicare şi ambalare a microobiectelor în condiţii de teren
 • 3.3. Analiza succintă a practicii cercetării locului faptei prin prisma descoperirii și valorificării microobiectelor
 • 3.4. Examinarea preliminară și intеrprеtаrеа microobiectelor în condiții de teren.
 • 3.5. Particularități metodice de expertizare a microobiectelor în laboratoarele criminalistice
 • 3.6. Raportul de expertiză a microobiectelor și aprecierea lui de către organul de urmărire penală și instanța de judecată
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI