Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţie


Autor: Polcanova Alina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ludmila Novicov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română

Teza

CZU 330.322.54:338.45:69

Adobe PDF document 11.00 Mb / în rusă
202 pagini


Cuvinte Cheie

investiții, proiect de investiții, ciclu de proiectare, eficiență economică, planificare financiară, efect de levier de exploatare, risc de investire, flux monetar al proiectului de investiții, discontare, rata discontului, foresight.

Adnotare

Structura tezei:adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia (177 de titluri), 143 pagini text de bază, 6 tabele, 38 figuri și 18 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 29 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: gestionarea proiectelor investiționale.

Scopul și obiectivele cercetării constă în elaborarea instrucțiunilor metodice și a măsurilor practice, necesare pentru îmbunătățirea evaluării eficienței proiectelor investiționale în condițiile Republicii Moldova; studiul și stabilirea diapazonului de aplicare a abordărilor metodologice pentru definirea, stabilirea naturii și clasificarea proiectelor investiționale, modelelor conceptuale de eficiență a investițiilor; sistematizarea problemelor activității investiționale în Republica Moldova; argumentarea sistemului parametrilor inițiali pentru evaluarea proiectelor investiționale; precizarea metodele de calcul a indicilor evaluării eficienții proiectelor investiționale de construcții; argumentarea metodelor de apreciere a factorilor de risc; propunerea unei variante de model agregat de planificare financiară; optimizarea metodelor planificării investiționale strategice.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute: argumentarea rolului prioritar al evaluării financiare a PI în limitele preliminare ale cercetărilor investiționale; propunerea concepțiilor modificate pentru elaborarea fluxurilor bănești; folmurarea metodelor perfecționate pentru modelarea planului financiar ale PI; determinarea diapazonului de aplicare a metodelor statice și dinamice pentru evaluarea eficacității diverselor tipuri de PI reale; extinderea clasificării factorilor de risc a PIC și propunerea metodelor de evidență, calcul a factorilor de risc; argumentarea logică și complexă a aplicării metodelor foresight sistemic, ca instrument strategic al planificării investiționale la nivel de întreprindere.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul investigat constă în elaborarea unui sistem complex de evaluare a eficienței proiectului investițional, adaptat la condițiile economiei de tranziție a Republicii Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei constă în perfecționarea metodologiei de evaluare a eficienței proiectelor investiționale reale, realizate la nivel de întreprindere în condiții de incertitudine și risc. Recomandările și abordările metodice adaptate diversifică baza teoretică și realizarea practică a evaluării și a clasificării proiectelor investiționale, de asemenea determină direcțiile de îmbunătățire a eficienței lor.

Implementarea rezultatelor științifice sa realizat prin intermediul aplicării metodologiei elaborate la evaluarea proiectelor investiționale, realizate de un șir de întreprinderi din RM. Rezultatele, concluziile și recomandările au fost folosite în cadrul elaborării normativului oficial în construcții Regulament privind fundamentarea proiectelor investiţionale în construcţii. Dreptul de autor pentru rezultatele cercetărilor efectuate este demonstrat de două Certificate de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe.