Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dificultăţile comunicării în familiile din zonele supuse timp îndelungat atacurilor aeriene


Autor: Ostrobrod Alexandru
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română
Adobe PDF document0.65 Mb / în rusă

Teza

CZU 316.356. 2+316.77(569).(043.3)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, relații interpersonale,familie, membrii familiei, situații de conflict, situații excepționale, stres posttraumatic, dificultăți ale comunicării, modelul trifactorial al comunicării, corecţia dificultăţilor de comunicare.

Adnotare

Structura tezei:Teza se constituie din întroducere, trei capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie – 232 surse, anexe - 13. Volumul de bază a tezei este de 122 pagini. Lucrarea conține 15 figuri şi 14 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări.

Domeniul de cercetare: Psihologia Socială

Scopul lucrării este de a determina deteriorările comunicării în familiile care trăesc timp îndelungat în zonele supuse atacurilor de rachete și a elabora și aproba un training pentru corecția psihologică a deteriorărilor stabilite.

Obiectivele investigației: Analiza informației existente în literatura științifică referitor la bazele teoretice, principiile de abordare şi modelele de cercetare a deteriorărilor comunicării în familie şi corecția ei; elaborarea modelului de cercetare a deteriorărilor comunicării în categoria de familii studiate și determinarea particularităților acestora în cadrul experimentului de constatare; elaborarea trainingului social-psihologic pentru corecția comunicării și aplicarea lui; generalizarea datelor obținute, elaborarea concluziilor şi recomandărilor.

Noutatea şi originalitatea științifică. Pentru prima dată au fost studiate deteriorărilor comunicării în familiile din raioanele supuse timp îndelungat atacurilor aeriene; caracteristicile relațiilor interpersonale şi a interacţiilor între membrii familiilor: au fost cercetate în condiții reale şi au fost constatate, clasificate şi prezentate felurile de deteriorare stabile în timp ale comunicării şi cauzele care le provoacă; este elaborat modelul trifactorial al deteriorării comunicării, sunt obținute date ce confirmă gradul înalt de deteriorare a comunicării în familiile din zonele supuse atacurilor cu rachete în comparație cu familiile ce nu suferă de astfel de atacuri. A fost elaborat și validat trainingul social-psihologic special pentru optimizarea comunicării în familiile studiate.

Problema științifică importantă soluționată. A fost stabilit gradul înalt al deteriorării comunicării în familiile supuse timp îndelungat atacurilor aeriene și elaborat modelul trifactorial pentru analiza acestora, cea ce a permis crearea unei tehnologii psihosociale speciale, aplicarea căreia conduce spre îmbunătățirea comunicării în cazurile vizate.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în dezvoltarea reprezentărilor despre deteriorarea comunicării în familie, în special, cele supuse timp îndelungat atacurilor aeriene - este propus modelul trifactorial pentru analiza problemelor de comunicare intrafamilială. Concluziile elaborate şi tezele principale ale cercetării realizate au importanță deosebită pentru specialiștii din domeniul psihologiei sociale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea cauzelor şi a caracterului dificultăților de comunicare în familiile care se află sub influența de lungă durată a atacurilor de rachete şi elaborarea unui training social psihologic pentru aceste familii, care permite acordarea unui ajutor psihologic de eficacitate înaltă.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării stau la baza activității centrului NATAL (Centru Israelitean de ajutor psihologic jertfelor conflictului arabo-israelitean) în cadrul proiectului „Ajutor urgent familiilor care au fost supuse atacurilor de rachete” pentru corecţia cu succes a dificultăților de comunicare în familiile în cauză

Cuprins


1. Теоретические аспекты семейного общения и его нарушения как фактор функционирования семьи
 • 1.1. Виды нарушений семейного функционирования
 • 1.2.Классификация и характеристика семейных стрессов
 • 1.3 Устойчивость (сопротивляемость) семьи к конфликтным и стрессовым ситуациям
 • 1.4 Психокоррекционные направления и методы оказания помощи семье в рамках различных подходов
 • 1.5 Выводы к главе 1

2. Исследование нарушений коммуникации в семьях, проживающих длительное время в зоне ракетных обстрелов
 • 2.1 Организация и методы исследования
 • 2.2.Результаты экспериментального исследования
 • 2.3 Выводы к главе 2

3. Психологическая коррекция нарушений коммуникации в семьях, подвергающихся длительное время ракетным обстрелам
 • 3.1. Организация и методика проведения социально-психологического тренинга для семей с нарушениями в общении
 • 3.2. Оценка эффективности проведенного социально-психологического тренинга
 • 3.3. Выводы к главе 3

Общие выводы и рекомендации