Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios


Autor: Apetri Niculina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Elena Turcova
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 338.486:2(478)(043)

Adobe PDF document 3.10 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

management, comunicare managerială, agenție de turism, agenție de pelerinaje, canale de distribuţie, strategie, competitivitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, anexe, 125 pagini text de bază, 27 figuri, 16 tabele. Rezultatele sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Economie şi Management în ramură. (Managementul turismului cultural religios).

Scopul şi obiectivele lucrării:
Scopul lucrării: fundamentarea strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios, de armonizare a intereselor instituțiilor cultural religioase cu managementul turistic al agenților economici prestatori de servicii speciale și generale.

În conformitate cu scopul nominalizat se conturează următoarele obiective:
-determinarea interdependenţelor dintre turismul cultural religios şi alte forme de turism;
-prezentarea elementelor definitorii ce favorizează consolidarea turismului cultural religios;
-realizarea analizei SWOT la nivelul judeţului privind turismul cultural religios;
-determinarea direcţiilor de eficientizare a activităţii agenţiilor de turism specializate şi prestatorilor de servicii în domeniul de referinţă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: necesitatea fundamentării noilor forme de turism şi integrarea acestora în oferta agenţiilor de turism specializate; realizarea psihodiagnozei profilului potenţialului turist pelerin; elaborarea unui plan de dezvoltare şi diversificare a ofertelor turistice în colaborare cu toate instituţiile; prezentarea unei analize a acestei forme de turism la nivel de judeţ.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă: Rezultatele lucrării sunt susţinute de valoarea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor, care pot fi utile: cercetătorilor în domeniul turismului cultural religios, cadrelor didactice din învăţământul superior, la redactarea lucrărilor ştiinţifico didactice, studenţilor la însuşirea şi studierea dimensiunilor fenomenului cultural religios, agenţiilor de turism ce practică această formă de turism, instituţiilor de analiză statistică şi prognoză, fiind aplicate la stabilirea noilor direcţii de dezvoltare a turismului în zona Suceava şi în România.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Conceptele şi rezultatele lucrării prezentate în mai multe expuneri, conferinţe, simpozioane, şi publicate în reviste de specialitate au fost considerate extrem de operaţionale şi utile.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL TURISMULUI CULTURAL RELIGIOS
 • 1.1. Definire, concept şi conţinut al turismului cultural religios
 • 1.2. Doctrine, legi, teorii care sunt aplicate în managementul turismul cultural religios
 • 1.3.Particularităţi ale turismului cultural religios
 • 1.4. Metodologii, metode, tehnici şi procedee aplicate în abordarea managementului turismului cultural religios
 • 1.5. Turismul şi serviciile turistice în spaţiul românesc
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDAREA TURISMULUI RELIGIOS
 • 2.1. Patrimoniul cultural religios – sursă inestimabilă pentru turism
 • 2.2. Repere statistice privind circulaţia turismului religios la nivelul judeţului Suceava
 • 2.3. Studiu comparativ între agenţiile de turism şi agenţiile de pelerinaj
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL RELIGIOS
 • 3.1. Analiza SWOT a turismului cultural religios în judeţul Suceava
 • 3.2. Asemănări / deosebiri între turismul cognitiv şi turismul în scop cultural religios
 • 3.3.Tendințe ale turismului cultural religios la nivel mondial
 • 3.4. Analiza strategică a ramurii în contextul economic național
 • 3.5. Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI