Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale


Autor: Prodan-Şestacova Liubovi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română

Teza

CZU 338.2.012(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.77 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

management public, politici publice, algoritm decizional, management bazat pe rezultate, funcţia de reglementare, impact al reglementărilor, funcţia de evaluare, evaluarea impactului de reglementare, mediu de afaceri, impact asupra activităţii antreprenoriale, indicator de impact, cultura evaluării, învăţare organizaţională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 188 de titluri, 124 de pagini de text de bază, 12 figuri, 32 de tabele, 25 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei: aspectele teoretice şi practice ale funcţiei de evaluare în managementul public, aplicate în analiza impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale.

Scopul tezei constă în analiza gradului de intervenţie a statului în economie şi elaborarea unui sistem complex şi flexibil al indicatorilor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale.

Obiectivele cercetării sunt: (1) cercetarea concepţiilor teoretice ale evaluării şi determinarea rolului acestora în exercitarea funcţiei de reglementare în managementul public; (2) analiza cadrului instituţional şi legislativ de evaluare a politicilor publice şi a reglementărilor în Republica Moldova; (3) determinarea oportunităţii metodelor şi tehnicilor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale; (4) analiza documentelor AIR elaborate în Republica Moldova şi evaluarea eficienţei Reformei Regulatorii pentru economia ţării; (5) elaborarea sistemului de indicatori de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată: fundamentarea teoretico-metodologică şi practică a procesului, metodelor şi instrumentelor de evaluare a impactului de reglementare, fapt ce oferă decidenţilor publici un cadru integrat în domeniul evaluării impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale în vederea executării eficiente a funcţiei de reglementare.

Noutatea şi originalitatea tezei: caracterizarea istorico-dialectică a concepţiilor teoretice ale funcţiei de evaluare şi determinarea rolului AIR în sistemul evaluării politicilor publice şi a reglementărilor; utilizarea metodei managementului bazat pe rezultate în procesul de evaluare a impactului politicilor publice şi a reglementărilor de stat; definirea rezultatelor reglementării activităţii antreprenoriale; selectarea şi sistematizarea indicatorilor impactului de reglementare, fondată pe conceptele managementul orientat spre rezultate; perfecţionarea metodologiei de evaluare a impactului de reglementare prin eficientizarea şi detalierea acesteia; abordarea funcţiei de evaluare ca oportunitate a procesului de învăţare organizaţională.

Importanţa teoretică: sintetizarea conceptelor metodologice de evaluare a reglementării de stat a activităţii antreprenoriale; determinarea metodelor oportune şi a indicatorilor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale; stabilirea relaţiei între funcţia de evaluare şi învăţarea organizaţională.

Valoarea aplicativă: selectarea şi clasificarea indicatorilor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale, care pot fi utilizaţi de funcţionarii publici la determinarea impactului intervenţiilor statului în activitatea antreprenorială. Rezultatele cercetării pot servi drept repere în cercetarea ulterioară a problemei abordate.

Rezultatele studiului au fost implementate: - în cadrul Programului „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE)”, finanţat de USAID, realizat în anul 2014;
- în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, finanţat de GIZ (componenta de instruire), perioada 2012-2016;
- în perioada de predarea cursurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi studiilor de master în cadrul Academiei de Administrare Publică, anii 2008-2016.

Cuprins


1. ESENŢA ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE
 • 1.1 Reglementarea activităţii antreprenoriale – funcţie a intervenţiei statului în economie
 • 1.2 Esența și rolul evaluării impactului de reglementare în managementul public: concept şi metodologie
 • 1.3 Utilizarea managementului bazat pe rezultate în evaluarea impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale
 • 1.4 Concluzii la capitolul1

2.EVALUAREA IMPACTULUI DE REGLEMENTARA A ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE
 • 2.1 Cadrul legal şi instituţional al evaluării reglementărilor activităţii antreprenoriale
 • 2.2 Metodologia de evaluare a impactului de reglementare utilizată de autorităţile publice
 • 2.3 Sistemul de indicatori propus pentru evaluarea impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale
 • 2.4 Analiza reformelor în domeniul de afaceri prin prisma managementului orientat spre rezultate.
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE
 • 3.1 Transformarea funcţiei de evaluare în procesul de învăţare organizaţională prin dezvoltarea capacităţii de evaluare
 • 3.2 Eficientizarea evaluării impactului de reglementare prin perfecţionarea metodologiei AIR
 • 3.3. APIR la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI