Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Antreprenoriatul inovaţional -premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană


Autor: Nicov Irina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ion Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.82 Mb / în română

Teza

CZU 334.72:001.895(478) (043)

Adobe PDF document 6.27 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

antreprenoriat, management inovaţional, inovaţie, management stomatologic, antreprenoriat inovaţional, antreprenoriat stomatologic, instituţie medicală stomatologică bugetară, instituţie medicală stomatologică privată, management stomatologic, piața serviciilor stomatologice, concurență