Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea exploatațiilor agricole familiale din Republica Moldova in contextul integrării europene


Autor: Semionova Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dragoş Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.115.1(478)

Adobe PDF document 4.05 Mb / în rusă
242 pagini


Cuvinte Cheie

exploatațiile agricole familiale, tipologia, creditare, subvenţionare, rating, dezvoltare durabilă

Adnotare

Structura tezei constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 138 de titluri, 9 anexe, 145 pagini de text de bază, 50 de figuri, 26 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: exploatațiile agricole familiale, tipologia, creditare, subvenţionare, rating, dezvoltare durabilă.

Domeniul de cercetare reprezintă analiza teoriilor, metodelor și aspectele practice referitor la determinarea nivelului de dezvoltare a gospodăriilor de fermieri.

Metodologia cercetărilor ştiinţifice include: analiza, sinteza, aplicarea indicatorilor economico-statistici, metoda de evaluare a ratingului şi metoda parametrică a Frontierei Stochastice.

Scopul şi obiectivele lucrării constă în evidenţierea legităţilor de optimizare a gospodăriilor de fermieri în Republica Moldova şi elaborarea recomandărilor pentru creşterea eficienţei economice.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în argumentarea metodei de evaluare a nivelului de dezvoltare a gospodăriilor de fermieri, în baza modelelor econometrice prin aplicarea funcției de producție Cobb - Douglas. Problema științifică importantă soluționată constă în atribuirea indicatorului de rating a efficienței pentru fiecare exploatație agricolă familiară și sunt prezentate criteriele de optimizare a procesului de producție în contextul integrării europene. Tipologia gospodăriilor de fermieri, eleborată în baza metodelor stohastice, contribue la perfecționarea suportului financear de stat.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în definirea rezultatelor și determinarea legităţilor de dezvoltare a gospodăriilor de fermieri.

Valoarea aplicativă a tezei constă în determinarea parametrilor optimali a gospodăriilor ţărăneşti.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului ştiinţific au fost implementate în cadrul proiectului instituţional 15.817.05.31А “Dezvoltarea durabilă a mediului rural în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană”