Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cimpoieş Dragoş, doctor habilitat, profesor universitarCimpoieş Dragoş, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:29 aprilie 2010, nr.1057
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sporirea competitivitătii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional 08.00.05 UASM conducător 04.10.2021
D Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova” 08.00.05 UASM conducător 23.11.2018
D Dezvoltarea exploatațiilor agricole familiale din Republica Moldova in contextul integrării europene 08.00.05 UASM conducător 23.11.2018
D Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova 08.00.05 UASM conducător 25.02.2016