Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / mai /

Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor


Autor: Șarco Vasile
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Teza

CZU 338.246.8 (043.3)

Adobe PDF document 2.97 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

spălarea banilor, venituri ilicite, sector financiar-bancar, bancă, risc, monitorizare, prevenire și combatere

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, figuri, tabele şi anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 9 publicaţii ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în elaborarea bazei teoretico-metodologice și evaluarea aspectelor economico-financiare ale activității de prevenire și combaterea spălării banilor în vederea eficientizării gestiunii acestei activități în Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop, vom urmări îndeplinirea următoarelor obiective: determinarea conceptuală a fenomenului de spălare a banilor în cadrul economiei contemporane; stabilirea metodelor de analiză, instrumentelor și pârghiilor de determinare a veniturilor obținute ilicit în cadrul economiei naționale; identificarea tehnicilor de spălare a banilor în domeniul financiar-bancar; monitorizarea riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor și elaborarea recomandărilor privind minimizarea acestuia în sectorul financiar-bancar al RM.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: sinteza şi aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de spălare a banilor în contextul economiei moderne; elaborarea modelului economico-matematic de minimizare a riscului de participare a băncii în procesul de legalizare a veniturilor ilicite; determinarea posibilităţilor de combatere a spălării banilor în sectorul financiar-bancar autohton; argumentarea monitorizării riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor; determinarea căilor de perfecţionare a mecanismului de determinare și combatere a fenomenului de spălare a banilor în sistemul financiar-bancar autohton, ce permit adoptarea unor măsuri de menţinere a echilibrului financiar a activităţii economiei naționale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea ştiinţificometodologică a optimizării procesului de prevenire și combatere a spălării banilor în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a tezei rezidă în formularea propunerilor aferente necesităţii perfecționării mecanismului de combatere a spălării banilor în sistemul bancar; implementarea noilor tehnici de spălare a banilor în domeniul financiar-bancar; utilizarea modelului econometric pentru evaluarea riscului de participare a băncii în procesul de legalizare a veniturilor ilicite; determinarea direcțiilor principale de minimizare a fenomenului de spălare a banilor murdari în economia națională; aplicarea sistemului de monitorizare financiară și identificare a riscurilor de participare a instituțiilor bancare în procesul de spălare a banilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele au fost înaintate spre prezentare și susținute în cadrul conferințelor și seminariilor de specialitate și publicate în articole științifice. Aplicarea recomandărilor şi metodologia propusă vor constitui un reper pentru instituțiile financiar bancare, precum și la completarea cursurilor universitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTULUI DE SPĂLARE A BANILOR ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI MODERNE
 • 1.1. Repere conceptuale privind fenomenul de spălare a banilor
 • 1.2. Metode și instrumente utilizate în spălarea banilor şi a fraudei fiscale: forme de manifestare și prevenirea acestui fenomen
 • Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL BĂNCILOR ÎN IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA TRANZACŢIILOR SUSPECTE ÎN SPĂLAREA BANILOR
 • 2.1. Estimarea tehnicilor de spălare a banilor în domeniul financiar-bancar
 • 2.2. Particularitățile procesului prevenire a spălării banilor în sistemul bancar al Republicii Moldova
 • 2.3. Monitorizarea şi evaluarea riscului de participare a instituţiilor financiar-bancare în procesul de spălare a banilor
 • Concluzii la capitolul 2

3. EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE COMBATERE A FENOMENULUI DE SPĂLARE A BANILOR
 • 3.1. Elaborarea modelului de minimizare a riscului de participare a băncii în procesul de legalizare a veniturilor ilicite
 • 3.2. Determinarea posibilităţilor de combatere a spălării banilor în sectorul financiarbancar autohton în contextul noilor amenințări globale
 • 3.3. Elementele necesare pentru fortificarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
 • CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI