Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 /

Teze, mai 2018

Teze [101]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală drept 25.05.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internațional contemporan drept 25.05.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici fizică-matematică 11.05.2018
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc agricultură 11.05.2018
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
DH Crearea hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici biologie 11.05.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii Moldova, ştiinţe politice 11.05.2018
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică ştiinţe politice 11.05.2018
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud) economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Аrgumentarea agroecologică privind utilizarea amestecurilor de erbicide pentru cultura sfeclei de zahăr agricultură 11.05.2018
06.01.11 - Protecţia plantelor
DH Glomerulonefrita primară la copii: mecanisme etiopatogenice, clinica, prognostic medicină 11.05.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare biologie 11.05.2018
03.00.15 - Genetică
D Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea construcţiei şi a regimului de funcţionare a arzătoarelor instalatiilor de producere a energiei termice tehnică 11.05.2018
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ pedagogie 11.05.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI economie 11.05.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Sancțiunea – obiect al raportului juridic de răspundere drept 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vinovăția – condiție inerentă a răspunderii juridice drept 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Eminescianismul: spirit tradiţional şi modern în poezia română contemporană filologie 11.05.2018
10.01.01 - Literatura română
D Impactul interpreţilor basarabeni asupra devenirii teatrelor de operă din Bucureşti şi Cluj in anii 1920–1940 studiul artelor, culturologie 11.05.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 11.05.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Personaje feminine în creaţia lui Ion Druţă filologie 11.05.2018
10.01.01 - Literatura română
D Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XX studiul artelor, culturologie 11.05.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Înotul terapeutic în prevenirea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada prepubertară pedagogie 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice economie 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Intertext şi hypertext: studiu semiotico-lingvistic filologie 11.05.2018
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminal drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Luminescenţa şi efecte laser în filme nanostructurate şi microstructuri ZnO crescute prin depunere chimică din vapori şi electrochimică fizică-matematică 11.05.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar pedagogie 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Potenţialul presei în medierea dialogului social filologie 11.05.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţional psihologie 11.05.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată tehnică 11.05.2018
05.13.07 - Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)
D Utilizarea mifepristonului în declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului medicină 11.05.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Influenţa formei materne în crearea hibrizilor performanţi de Lavandula angustifolia Mill. agricultură 11.05.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă agricultură 11.05.2018
06.01.08 - Viticultură
D Englezismele în presa periodică din Republica Moldova (aspectele funcţional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic) filologie 11.05.2018
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici chimie 11.05.2018
02.00.01 - Chimie anorganică
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare pedagogie 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor chimie 11.05.2018
02.00.03 - Chimie organică
D Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole) economie 11.05.2018
08.00.06 - Marketing; logistică
D Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans nigra L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos biologie 11.05.2018
03.00.16 - Ecologie
D Abordarea medico-socială în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşic medicină 11.05.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti pedagogie 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu polichistoza ovariană şi influenţa lui asupra rezervei ovariene medicină 11.05.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde chimie 11.05.2018
02.00.04 - Chimie fizică
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice chimie 11.05.2018
02.00.03 - Chimie organică
D Procesul de fermentație combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albe tehnică 11.05.2018
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtă medicină 11.05.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Particularități imuno-genetice și clinico-morfologice ale cancerului mamar la pacientele cu diabet zaharat tip 2 medicină 11.05.2018
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Repararea prejudiciului ecologic drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile clinico-paraclinice ale tuberculozei pulmonare infiltrative cu evoluţie severă în tratamentul DOTS medicină 11.05.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
DH Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice, și optimizarea metodelor de tratament)” medicină 11.05.2018
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldova studiul artelor, culturologie 11.05.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova economie 11.05.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali drept 11.05.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Administrarea finanţelor publice locale drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova economie 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor psihologie 11.05.2018
19.00.01 - Psihologie generală
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximală fizică-matematică 11.05.2018
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuia drept 11.05.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldova economie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis medicină 11.05.2018
14.00.19 - Imagistică medicală
D Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condițiile de aplicare a pesticidelor în agricultură medicină 11.05.2018
14.00.07 - Igienă
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior economie 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică medicină 11.05.2018
14.00.19 - Imagistică medicală
DH Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016) ştiinţe politice 11.05.2018
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei drept 11.05.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii economie 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante medicină 11.05.2018
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediu geografie 11.05.2018
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială pedagogie 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului în Republica Moldova drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare medicină 11.05.2018
14.00.07 - Igienă
D Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive pedagogie 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Potenţialul biologic al genofondului Solanum lycopersicum L. şi valorificarea acestuia în ameliorarea caracterelor prețioase biologie 11.05.2018
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somn medicină 11.05.2018
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie) biologie 11.05.2018
03.00.05 - Botanică
D Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice şi imunohistochimice) medicină 11.05.2018
14.00.29 - Hematologie şi transfuziologie
D Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldova drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene drept 11.05.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova drept 11.05.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940) istorie 11.05.2018
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţional pedagogie 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial economie 11.05.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de lucru ale combinei pentru recoltarea sorgului zaharat tehnică 11.05.2018
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
D Evaluarea clinico-imagistică şi tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian şi Guyon medicină 11.05.2018
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova tehnică 11.05.2018
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Geometria analitică a spațiilor omogene fizică-matematică 11.05.2018
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale fizică-matematică 11.05.2018
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inserată medicină 11.05.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”) pedagogie 11.05.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)