Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Leasingul ca oportunitate investiţională în industria Republicii Moldova


Autor: Malcoci Galina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

leasing, operaţiuni de leasing, leasing financiar, leasing operaţional, rată de leasing, locatar, locator, dobândă, contract de leasing, comision

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (190 surse), 15 anexe, 112 pagini text de bază, 29 tabele, 15 figuri şi 9 formule. Rezultatele obţinute au fost publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu: Economie şi Management (în industrie).

Scopul tezei şi obiectivele tezei: studierea abordărilor conceptuale privind investiţiile şi leasingul; aprecierea teoretiсo-aplicativă a clasificării operaţiunilor de leasing; identificarea provocărilor, oportunităţilor şi a beneficiilor oferite de serviciile de leasing; analiza pieţei de leasing şi evaluarea ofertelor de leasing propuse de companiile de leasing din ţară; analiza utilizării leasingului în sectoarele industriale ale economiei naţionale; studierea experienţei ţărilor dezvoltate în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei de leasing; elaborarea propunerilor de diversificare a produselor de leasing; determinarea direcţiilor de perfecţionare a cadrului instituţional şi legislativ în domeniul leasingului în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: aprofundarea noţiunii de leasing prin considerarea intereselor părţilor implicate; elaborarea metodologiei de evaluare a ofertelor de leasing; optimizarea procesului decizional privind efectuarea investiţiei prin leasing în baza aplicării valorii actualizate a investiţiei la perioada prezentă de luare a deciziei; elaborarea propunerilor privind completarea legislaţiei autohtone cu privire la operaţiunile de leasing; elaborarea principiilor de consolidare a cadrului instituţional al operaţiunilor de leasing prin fondarea Asociaţiei Naţionale a Companiilor de Leasing; argumentarea necesităţii diversificării produselor şi serviciilor de leasing industrial.

Semnificaţia teoretică constă în argumentarea oportunităţilor oferite de companiile de leasing în scopuri investiţionale pentru întreprinderile industriale şi fundamentarea deciziei de finanţare a afacerii prin compararea modalităţilor de achiziţionare şi utilizarea unor condiţii speciale ale contractelor pentru desfăşurarea operaţiunilor de leasing.

Valoarea aplicativă.Recomandările elaborate pot fi utilizate de companiile de leasing şi de întreprinderile industriale implicate în procesul de oferire şi utilizare a operaţiunilor de leasing în scopuri investiţionale, implementarea lor contribuind la dezvoltarea economiei ţării.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Recomandările elaborate pot fi implementate în activitatea companiilor de leasing.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE LEASINGULUI CA SURSĂ DE FIANŢARE A INVESTIŢIILOR
 • 1.1. Abordări conceptuale privind investiţiile şi sursele lor de finanţare
 • 1.2. Conceptul de leasing şi funcţiile subiecţilor operaţiunilor de leasing
 • 1.3. Tipologia operaţiunilor de leasing
 • 1.4. Rolul şi importanţa leasingului ca sursă de investiţie
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA UTILIZĂRII OPERAŢIUNILOR DE LEASING ÎN SCOPURI INVESTIŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Evoluţia investiţiilor şi a leasingului ca sursă investiţională
 • 2.2. Analiza pieţei de leasing în Republica Moldova
 • 2.3 Evaluarea cererii pentru leasing în industria autohtonă
 • 2.4 Piaţa de leasing în Europa şi SUA
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. IMPULSIONAREA OPERAŢIUILOR DE LEASING ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII OPORTUNITĂŢILOR INVESTIŢIONALE ÎN INDUSTRIA REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ al mecanismului de leasing
 • 3.2. Ofertele de leasing şi metodologia de evaluare a celei mai optime variante
 • 3.3. Optimizarea procesului decizional privind efectuarea investiţiei prin leasing
 • 3.4. Diversificarea produselor şi serviciilor de leasing
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI