Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Academia de Studii Economice din Moldova

În examinare la CNAA [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstataleeconomie 03.07.2012
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionaleeconomie 07.06.2012
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova)economie 27.01.2012
08.00.06 - Marketing; logistică
D Perfecţionarea managementului calităţii de marketing în sectorul hoteliereconomie 02.09.2011
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)