Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Academia de Studii Economice a Moldovei

În examinare [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în telecomunicaţieconomie 28.11.2014
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Potenţialul de export al Republicii Moldovaeconomie 17.12.2014
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economiceeconomie 19.12.2014
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
.

În examinare la CNAA [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Metode de evaluare economică a resurselor forestiere (în baza materialelor Agenţiei ”Moldsilva”economie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)