Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Academia de Studii Economice din Moldova

În examinare [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilăeconomie 22.05.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţieconomie 22.05.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
.

În examinare la CNAA [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstataleeconomie 01.01.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionaleeconomie 01.01.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova)economie 01.01.2007
08.00.06 - Marketing; logistică
D Perfecţionarea managementului calităţii de marketing în sectorul hoteliereconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)