Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei

În examinare la CNAA [10]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruiriipedagogie 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionaletehnică 17.06.2019
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozitefizică-matematică 12.06.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructivetehnică 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitalefizică-matematică 15.05.2019
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotropefizică-matematică 26.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Constituirea arhitecturii oraşului fluvial Tiraspol, teză de doctor în arhitecturăarhitectură 19.04.2019
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
D Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresatetehnică 29.03.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Contribuții cu privire la perfecționarea parametrilor de transformare a coordonatelor și modificarea proiecțiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldovatehnică 22.03.2019
05.24.01 - Geodezie
D Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiunedeformație a terenurilor de fundațiitehnică 15.03.2019
05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii