Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017

Teze aprobate [8]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Eficientizarea energetică a proceselor și instalațiilor de panificație prin integrarea cogenerăriitehnică 16.02.2017
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Obținerea produselor alimentare noi în baza studiului proprietăţilor fizico-chimice ale ficatului de porcină şi bovinătehnică 16.02.2017
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat din Republica Moldovaeconomie 16.02.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eolienetehnică 31.05.2017
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelorfizică-matematică 31.05.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcțiitehnică 31.05.2017
05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenorialeeconomie 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginereștitehnică 31.05.2017
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică