Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015

Teze aprobate [10]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionaletehnică 24.02.2015
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de fluxtehnică 24.02.2015
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Morfologia si proprietatile optice ale nanocompozitelor in baza matricelor semiconductoare si dielectrice din InP, Al2O3 si TiO2fizică-matematică 07.07.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismicetehnică 07.10.2015
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelorfizică-matematică 07.10.2015
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldovaeconomie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice localeeconomie 07.10.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul ruraleconomie 07.10.2015
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Pictura monumentală din Basarabia și RSS Moldoveneascăstudiul artelor, culturologie 22.12.2015
17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
D Studiul influenţei unor factori tehnologici asupra valorii nutritive şi biologice a boabelor de năuttehnică 19.11.2015
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)