Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018

Teze aprobate [15]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în Republica Moldovaeconomie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldovaeconomie 11.05.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldovatehnică 11.05.2018
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Procesul de fermentație combinată a mustului de struguri la producerea vinurilor albetehnică 11.05.2018
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldovaeconomie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldovaeconomie 11.05.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și control în producerea și aplicarea microfirelortehnică 23.11.2018
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate cartezienetehnică 23.11.2018
05.11.14 - Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
D Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrăriitehnică 23.11.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucraretehnică 23.11.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Fenomene de contact şi de suprafaţă în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S şi Tefizică-matematică 23.11.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială (în baza materialelor din Republica Moldova)economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Soluţii integrale în termoelasticitatea necuplatătehnică 23.11.2018
01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
D Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglareeconomie 23.11.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiiloreconomie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)