Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016

Teze aprobate [7]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sferă socialătehnică 05.07.2016
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldovatehnică 05.07.2016
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie
D Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţieeconomie 15.11.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Proprietățile optice și structura de bandă energetică ale materialelor cdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2fizică-matematică 06.10.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Valorificarea şrotului de nuci şi obţinerea produselor de cofetărietehnică 06.10.2016
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2fizică-matematică 15.11.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investițiiloreconomie 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)