Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea educaţiei fizice a copiilor de 6-7 ani prin intermediul aerobicii


Autor: Rîşneac Evelina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 796.412:373.2:796

Adobe PDF document 1.58 Mb / în rusă
182 pagini


Cuvinte Cheie

educaţie fizică, instituţii preşcolare, mijloace ale aerobicii, acompaniament muzical, capacităţi motrice şi psihomotrice

Adnotare

Prezenta lucrare cuprinde rezultatele studiului analitic privind educaţia fizică a copiilor de vârsta 6-7 ani în cadrul instituţiilor preşcolare.

Au fost scoase în evidenţă opiniile specialiştilor ce activează în instituţiile preşcolare privind importanţa majoră a educaţiei fizice a copiilor, în contextul celorlalte discipline de instruire.

Conţinutul informaţiei studiate reflectă nivelul redus de organizare a educaţiei fizice în instituţiile preşcolare şi necesitatea acută de perfecţionare a formelor, metodelor şi mijloacelor acesteia.

În teză a fost confirmată ipoteza privind posibilitatea aplicării mijloacelor aerobicii de însănătoşire cu acompaniament muzical în procesul educaţiei fizice a preşcolarilor, acesta fiind considerat unul dintre mijloacele cele mai eficiente de perfecţionare a capacităţilor motrice ale copiilor. În acest scop, a fost elaborată o programă experimentală la educaţia fizică pentru copiii de vârsta 6-7 ani, care a inclus folosirea mijloacelor aerobicii cu acompaniament muzical, aprobată şi aplicată în cadrul experimentului pedagogic desfăşurat.

Rezultatele experimentului pedagogic au demonstrat eficacitatea şi solvabilitatea programei experimentale la educaţia fizică a copiilor de 6-7 ani în cadrul instituţiilor preşcolare, care presupune aplicarea mijloacelor aerobicii de însănătoşire cu acompaniament muzical.

Particularitatea cantitativă a eficacităţii programei reflectă interdependenţa capacităţilor motrice şi psihomotrice, care a influenţat substanţial asupra capacităţilor coordinative şi a celor dinamice, a formării deprinderilor motrice a copiilor de 6-7 ani din cadrul instituţiilor preşcolare.

În rezultatul aplicării mijloacelor aerobicii de asanare a crescut substanţial rolul instituţiilor preşcolare în formarea deprinderilor motrice ale copiilor.