Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Kinetoterapia în obezitate la elevii din clasele primare


Autor: Corman Mariana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurica Zavalişca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română
Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Teza

CZU 615.825:612.3(053.2)+613.2(043.3)

Adobe PDF document 2.89 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

obezitate, elevi ai claselor primare, educație fizică, kinetoterapie, Model experimental

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde adnotări în limbile română, rusă și engleză, lista tabelelor, figurilor şi abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (268 surse), 10 anexe, 121 pagini text de bază, 29 figuri, 16 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Fundamentarea metodologiei de creştere a eficacităţii lecţiei de educație fizică şi perfecţionarea procesului de recuperare a elevilor obezi din ciclul primar.

Obiectivele cercetării: Studierea prevalenței obezității în rândul copiilor de vârstă şcolară mică, pe baza rezultatelor propriului studiu epidemiologic și compararea acestor date cu datele statisticilor oficiale din ţară şi de peste hotare; Studierea problemei corectării excesului de greutate la copii de vârstă şcolară mică și analiza abordări teoretice și metodologice pentru soluționarea acesteia; Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a pregătirii motrice al elevilor obezi din ciclul primar; Elaborarea, implementarea și argumentarea eficacității Modelului experimental, adaptat pentru recuperarea elevilor cu obezitate.

Noutatea şi originalitatea științifică: pentru prima dată, la noi în ţară, a fost elaborat și aplicat un model de educație fizică, adaptat pentru recuperarea copiilor cu obezitate din clasele primare. În cadrul acestui model au fost utilizate exerciții de dezvoltare generală (prescrise de programa școlară), exerciții de corectare a posturii în combinație cu exerciții de respirație (prescrise în programul kinetoterapeutic, ținând cont de specificul obezității la copii), care au contribuit la întărirea sănătăţii și normalizarea greutății corporale a acestora.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: Rezultatele obţinute în teză, demonstrează din punct de vedere științific și metodologic necesitatea și eficacitatea utilizării mijloacelor kinetoterapiei în cadrul lecției de educație fizică cu elevii obezi din clasele primare. Aplicarea modelului experimental propus, a făcut posibilă normalizarea funcției sistemului cardio-respirator, optimizarea abilităților motorii generale și îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor incluşi în studiul.

Semnificația teoretică al lucrării: constă în extinderea arealului de cunoaştere a concepţiilor teoretico-metodice, privind organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică în clasele primare cu elevii obezi în vederea fortificării şi păstrării sănătăţii populaţiei în creştere.

Valoarea aplicativă: rezultă din posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în scopul optimizării motricităţii generale şi funcţionalităţii organismului elevilor obezi în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Reperele metodologice pot fi folosite în procesul elaborării proiectelor didactice pentru lecţia de educaţie fizică din învăţământul primar de către profesorii de educaţie fizică şi la elaborarea programelor kinetoterapeutice în recuperarea obezităţii la copii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Conţinutul experimental al modelului a fost aplicat, având scopul de a fortifica starea de sănătate şi normalizarea indicelui masei corporale (IMC) la elevii obezi de vârstă şcolară mică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică din Instituţiiile Publice: Liceul Teoretic „Minerva‖ şi Liceul Teoretic „Pro Succes‖ din municipiul Chişinău, fapt care este confirmat prin adeverinţe de implementare.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE ELEVILOR CU OBEZITATE DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ ŞI RECUPERAREA ACESTORA
 • 1.1. Analiza datelor din literatura științifică privind incidenţa şi etiopatogeneza obezității la copiii de vârstă şcolară mică
 • 1.2. Particularităţile dezvoltării sistemelor de organe la copiii de vârstă şcolară mică şi tulburările funcţionale care se pot instala în organismul copilului obez
 • 1.3. Rolul kinetoterapiei, dietoterapiei şi educaţiei fizice în recuperarea complexă a copiilor cu obezitate de vârstă şcolară mică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA ŞI ETAPELE CERCETĂRII
 • 2.1. Organizarea cercetării
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Studiul de constatare şi selectare a eşantionului de cercetare
 • 2.4. Analiza rezultatelor anchetării lotului experimental
 • 2.5. Formarea Modelului experimental al lecţiei de educaţie fizică adaptat pentru recuperarea elevilor obezi din clasele primare (MEDEFRO)
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EFICIENŢEI MODELULUI EXPERIMENTAL LA EDUCAŢIA FIZICĂ, ADAPTAT PENTRU RECUPERAREA COPIILOR OBEZI DIN CLASELE PRIMARE CU FOLOSIREA MIJLOACELOR SPECIFICE
 • 3.1. Evaluarea nivelului iniţial al dezvoltării fizice, pregătirii psihomotrice şi a indicilor funcţionali a elevilor de vârstă şcolară mică incluşi în studiul pedagogic
 • 3.2. Analiza comparativă a indicilor dezvoltării fizice al elevilor de vârstă şcolară mică incluşi în studiul pedagogic
 • 3.3. Analiza manifestării nivelului de pregătire psihomotrică a elevilor cercetaţi în cadrul studiului pedagogic
 • 3.4. Argumentarea eficienţii „Modelului pedagogic la educaţia fizică adaptat pentru recuperarea copiilor cu obezitate de gradul I şi II din clasele a II-a‖ şi recomandările de implementare a acestuia
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA PĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI