Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine a elevilor claselor primare prin metode kinetoterapeutice


Autor: Slimovschi Marina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurica Zavalişca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 615.825+373.7:796.012 (043.3)

Adobe PDF document 2.81 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

kinetoterapie, deficiențe de atitudine, elevi, ciclul primar, coloană vertebrală, creştere şi dezvoltare, factori interni şi factori externi, recuperare fizică, kinetoprofilaxie, exerciții fizice

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este alcătuită din introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări practico-metodice, un indice bibliografic care citează 182 surse, 8 anexe, 103 pagini text de bază, 23 figuri, 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Perfecţionarea procesului de profilaxie și recuperare a deficiențelor de atitudine la elevii din ciclul primar prin intermediul programului kinetoterapeutic ce ar include mijloace fizice direcționate spre corecția atitudinii corpului. Obiectivele cercetării:

1. Studierea literaturii de specialitate şi stabilirea reperelor conceptuale privind kinetoprofilaxia și recuperarea deficiențelor de atitudine la elevii din ciclul primar.
2. Analiza şi generalizarea rezultatelor sondajului sociologic referitor la kinetoprofilaxia și recuperarea deficiențelor de atitudine a elevilor în procesul lecției de educație fizică în școală.
3. Aprecierea nivelului pregătirii psihomotrice și fizice a elevilor de vârsta 7–11 ani. 4. Elaborarea Programului experimental la educaţia fizică direcţionat pentru reeducarea și kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine la elevii claselor I- IV.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: constituie elaborarea şi implementarea unui Model experimental pentru kinetoprofilaxia și recuperarea deficientelor de atitudine. Totodată, este demonstrată necesitatea şi eficienţa utilizării mijloacelor direcţionate şi specializate ale educaţiei fizice în recuperarea si kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine şi într-un interval mai restrâns de timp; este stabilită necesitatea parteneriatului educaţional profesor-elev-părinte în procesul recuperării şi profilaxiei deficiențelor de atitudine la copiii din ciclul primar.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante: Elaborarea Modelului experimental pentru kinetoprofilaxia și recuperarea deficiențelor de atitudine la copiii din ciclul primar. Implementarea în practică a modelului și a programei propuse a contribuit la îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor claselor a IV.

Semnificaţia teoretică. Va permite conştientizarea necesităţii şi a importanţei exercițiilor fizice speciale in menținerea unui corp sănătos. Va consolida cunoștințele din domeniul kinetoterapiei și argumenta științific necesitatea exercițiilor fizice direcționate ce se regăsesc în modelul pedagogic propus de noi. Valoarea aplicativă. Determină posibilitatea sporirii nivelului de implicare a specialiștilor în problema kinetoprofilaxiei copiilor din ciclul primar, prin includerea unor modele noi de instrumente kinetoprofilactice, demonstrate științific ce pot fi utilizate la lecțiile de educație fizică cu elevii claselor primare cu deficiențe de atitudine din țara noastră.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele științifice ale cercetării au fost implementate cu succes în practicarea activității educației fizice în Liceul Teoretic Pro Succes din Chișinău și în Liceul Teoretic Minerva, pe un lot de studiu format din eleve din clasa a patra, cu scop de validare a modelului experimental.

Cuprins


1. ARGUMENTAREA TEORETICĂ A KINETOPROFILAXIEI DEFICIENŢELOR DE ATITUDINE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
 • 1.1 Aspectele dezvoltării psihomotrice și fizice ale elevilor din ciclul primar
 • 1.2 Clasificarea și caracteristica deficiențelor de atitudine la elevii claselor primare
 • 1.3 Analiza sistemului de cunoștințe teoretice și practice din domeniul kinetoterapiei pentru elevii din ciclul primar
 • 1.4 Kinetoprofilaxia bazată pe exercițiul fizic raportată la condițiile fizice și de sănătate a elevilor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA METODOLOGICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A ACȚIUNII KINETOPROFILAXIEI ÎN DEFICIENŢELE DE ATITUDINE LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
 • 2.1 Metodologia cercetării științifice
 • 2.2 Organizarea cercetării
 • 2.3. Analiza rezultatelor sondajului sociologic cu privire la problema kinetoprofilaxiei deficienţelor de atitudine la elevii ciclului primar în procesul educaţiei fizice
 • 2.4 Elaborarea Modelului experimental “Kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine a elevilor claselor primare” privind optimizarea procesului educativ
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII MIJLOACELOR KINETOPROFILACTICE DE RECUPERARE A DEFICIENȚELOR FIZICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 3.1. Analiza indicilor dezvoltării fizice a elevilor claselor a IV-a din cadrul lotului experimental
 • 3.2. Analiza indicilor experimentali ai pregătirii fizice a elevilor claselor a IV-a
 • 3.3. Analiza indicilor experimentali ai testelor specializate ce caracterizează starea psihomotrică generală a organismului elevilor claselor a IV-a
 • 3.4. Argumentarea eficienţei modelului experimental la educaţia fizică a elevilor claselor a IV-a kinetoprofilaxia deficienților de atitudine
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului