Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Adaptarea copiilor de 3-6 ani în cadrul înotului recreativ și asanativ


Autor: Vașenco Marina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ion Carp
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română
Adobe PDF document1.28 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.35 Mb / în rusă

Teza

CZU 615.8:797.2-053.2

Adobe PDF document 3.10 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

адаптация, рекреативно-оздоровительное плавание, дети 3-4 и 5-6 лет

Adnotare

Structura și domeniul de aplicare al tezei: Teza constă dintr-o introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie și anexe, situate pe 179 de pagini, al căror text principal este de 137 de pagini. Lucrarea conține 35 tabele, 33 figuri, 10 anexe și bibliografia, care include 186 surse în limba rusă, 7 în limba română, 19 în limba engleză.

Rezultatele sunt publicate în 28 articole științifice.

Scopul studiului este de a optimiza adaptarea copiilor de 3-6 ani în în cadrul înotului recreativ și de asanate prin dezvoltarea abilităților adaptative, inclusiv dezvoltarea fizică și sănătatea, capacitatea fizică, dezvoltarea personală și socio-emoțională, capacitatea de învățare și atitudinea față de învățare.

Obiectivele de cercetare:

 1. 1. Studierea teoriei, practicii și caracteristicilor de adaptare a copiilor de 3-6 ani.
 2. 2. Determinarea formelor, principiilor, măsurilor organizatorice, mijloacelor și metodelor
 3. adecvate ale conținutului orelor de înot recreativ, care vizează adaptarea copiilor de 3-6 ani.
 4. 3. Elaborarea teoretică și fundamentarea experimentală a programelor de antrenament de înot
 5. recreativ-terapeutic pentru copii 3-6 ani, orientate spre adaptare.
 6. 4. Relevarea eficacității tehnicilor experimentale în sistemele de lecții individuale și de grup
 7. pentru copii 3-4 și 5-6 ani.
Ipoteza cercetării. Optimizarea adaptării copiilor de 3-6 ani în sistemul de înot recreativ și asanativ poate fi posibilă dacă: sunt dezvăluite temeiurile pentru studierea adaptării copiilor de 3-6 ani. a definit conceptul de înot recreativ, vizând adaptarea și adecvată la caracteristicile de vârstă ale dezvoltării copiilor de 3-4 ș i 5 -6 ani, s-a format un complex de metode de diagnosticare, care vizează evaluarea corectă a dinamicii de adaptare a copiilor de 3-6 ani în sistemul de înot recreativ, au fost elaborate metode de predare al înotului pentru copiii de 3-6 ani, optimizarea adecvată al adaptării și implementarea măsurilor pedagogice în conținutul orelor recreative și de îmbunătățire a sănătății, adecvate caracteristicilor sistemice de adaptare a copiilor de 3-4 și 5-6 ani.

Noutatea științifică și originalitatea cercetării rezidă în elaborarea teoretică și practică a metodicii de desfășurare a lecțiilor individuale de înot recreativ și asanativ și de îmbunătățire a sănătății pentru copiii de 3-4 ani, metode de desfășurare a lecțiilor individuale de recreere-îmbunătățirea sănătății pentru copii 5-6 ani și metode de desfășurare a lecțiilor de recreere-ameliorare a sănătății în grup la înot pentru copii 5-6 ani, care vizează optimizarea adaptării și dezvoltarea anumitor abilități de adaptare.

Problema științifică importanță solutionată în domeniu constă în fundamentarea practică a conceptului științific și metodologic care vizează optimizarea adaptării copiilor de 3-6 ani prin conținutul adecvat al lecțiilor de înot recreativ-terapeutic și de îmbunătățire al activității pedagogice în 2 sisteme standardizate de instruire elaborate pentru copiii de 3-4 și 5-6 ani.

Semnificația teoretică a lucrării consta în faptul că:


Valoarea practică constă în implementarea în practică a trei metode ale autorului de sisteme înotului recreativ și asanativ care vizează adaptarea copiilor de 3-6 ani:
Implementarea rezultatelor cercetării. În urma cercetării tezei de doctorat, au fost deschise două bazine specializate pentru copii, Lotus water energy și Turn off parent. De asemenea, în practica înotului copiilor au fost introdusă o metodă de înot recreativ pentru copiii de 3-4 ani „One on one” și două metode pentru copiii de 5-6 ani „Water energy” și „Interactive”. următoarele piscine: FOC „Torpedo”, Moscova, Școala Nr. 11, Chișinău, bazin AVATAR, TL Mihai Viteazul, Chișinău, Lotus water energy, Chișinău, Turnoff parent, Chișinău.

Cuprins


ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ В СИСТЕМЕ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ
 • 1.1. Анализ понятия «адаптация детей 3-6 лет»
 • 1.2. Особенности адаптации детей 3-6 лет
 • 1.3. Рекреативно-оздоровительное плавание как феномен в адаптации детей 3-6 лет
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. ДИАГНОСТИКА ДИНАМИКИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ В СИСТЕМЕ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ
 • 2.1. Методы исследования
 • 2.2. Организация исследования
 • 2.3. Предварительные и начальные результаты изучения адаптации детей 3-6 лет в системе рекреативно-оздоровительного плавания
 • 2.4. Выводы по главе 2

 • 3. КОНЦЕПЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ
 • 3.1. Основные стратегии рекреативно-оздоровительного плавания
 • 3.2. Особенности содержания рекреативно-оздоровительного плавания в системе индивидуальных занятий для детей 3-4 лет «One on one»
 • 3.3. Динамика показателей адаптации детей 3-4 лет в системе индивидуальных занятий рекреативно-оздоровительного плавания «One on one»
 • 3.4. Особенности содержания рекреативно-оздоровительного плавания в системе индивидуальных занятий для детей 5-6 лет «Water energy» ….
 • 3.5. Особенности содержания рекреативно-оздоровительного плавания в системе групповых занятий для детей 5-6 лет «Interactive»
 • 3.6. Динамика показателей адаптации у детей 5-6 лет в системах индивидуальных занятий «Water energy» и групповых занятий «Interactive»
 • 3.7. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИБЛИОГРАФИЯ АВТОРА