Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea capacităţii de forţă în handbalul de performanţă la nivel de seniori


Autor: Timofte Mihai
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2023
Conducător ştiinţific: LEUCIUC Florin Valentin
doctor în educație fizică și sport, profesor universitar, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în engleză

Teza

CZU 796.012.11:796.322-053.8(043)

Adobe PDF document 3.76 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

joc de handbal, forţă, performanţă, putere, antrenament sportiv, periodizare, optimizare, dezvoltare fizică, pregătire motrică, sistem de mijloace.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie 219 surse, 9 anexe, 135 pagini text de bază, 36 figuri, 11 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul cercetării este de a identifica unele aspecte ale pregătirii fizice specifice jocului de handbal în perioada actuală, cu accent pe dezvoltarea aptitudinii motrice forţa şi de stabilire a fundamentelor teoretico-metodologice privind dezvoltarea capacității de forţă în jocul de handbal de performanţă la nivel de seniori.

Obiectivele cercetării:
1. Analiza concepțiilor teoretico-metodologice și științifice ale jocului de handbal la nivel de seniori.
2. Aprecierea nivelului de dezvoltare a capacității de forţă și influența ei asupra performanţei în jocul de handbal.
3. Elaborarea modelului experimental de dezvoltare a capacităţii de forţă în jocul de handbal.
4. Argumentarea experimentală a eficienței dezvoltării capacității de forţă la nivel de seniori în jocul de handbal de performanţă.

Noutatea și originalitatea cercetării constă în optimizarea procesului de pregătire fizică luând în considerare nivelul actual de dezvoltare a capacității de forţă la nivel de seniori în jocul de handbal de performanţă.

Am elaborat o reţea de mijloace sistematizate, care a demonstrat practic importanța dezvoltării acestei capacități de forţă și influența ei asupra performanţei în jocul de handbal. De asemenea, mi-am propus includerea mijloacelor de dezvoltare a capacității de forţă specifice jocului de handbal în sistemul de pregătire anual, forţa având o importanță majoră pentru această ramură sportivă.

Problema științifică de importanță majoră soluționată în cercetare constă în optimizarea sistemului de dezvoltare a capacității de forţă prin implementarea unui program sistematizat şi etapizat de dezvoltare a capacității de forţă specifice pentru handbal, care va conduce la o îmbunătăţire a prerformanţei sportive în jocul de handbal la nivel de seniori.

Semnificația teoreticăa studiului constă în elaborarea și implementarea unui program pentru dezvoltarea capacității de forţă, care vizează îmbunătăţirea prerformanţei sportive a jocului de handbal la nivelul seniorilor.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele obținute în cercetare pot fi folosite în calitate de repere metodice de către preparatorii fizici şi antrenorii din handbalul de performanţă în cadrul cluburilor sportive.

Cuprins


1. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND PREGĂTIREA SPORTIVĂ A HANDBALIŞTILOR SENIORI
 • 1.1. Caracteristicile jocului de handbal la nivel de seniori în perioada actuală
 • 1.2. Tendinţe ale pregătirii sportive a handbaliştilor seniori
 • 1.3. Repere teoretice privind pregătirea fizică în jocul de handbal
 • 1.4. Forţa – capacitate motrică de bază în pregătirea handbaliştilor seniori
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A FORŢEI ŞI ELABORAREA METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE FORȚĂ LA HANDBALIȘTII SENIORI
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.3.1. Analiza opiniilor specialiştilor privind dezvoltarea forţei la handbaliştii seniori
 • 2.3.2. Analiza opiniilor sportivilor privind dezvoltarea forţei în handbal la nivel de seniori
 • 2.4. Conţinutul programului experimental de dezvoltare a capacităţii de forţă în pregătirea handbaliştilor seniori
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA ŞI VALIDAREA DATELOR EXPERIMENTALE DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢII DE FORŢĂ ÎN HANDBAL LA NIVEL DE SENIORI
 • 3.1. Durata cercetării, locul de desfăşurare
 • 3.2. Analiza indicilor somato-motrici ai sportivilor din grupele experimentale şi martor.
 • 3.3. Conținuturi utilizate pentru optimizarea capacităţii de forţă la handbaliştii seniori
 • 3.4. Dinamica indicilor pregătirii de forță și ai celor motrici ale sportivilor cuprinşi în experimentul pedagogic 1
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE