Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice


Autor: Zavalişca Aurica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu (decedat) Pintilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Petru Demcenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

platipodie, educaţie fizică, mijloace, capacităţi motrice, proces de corectare.

Adnotare

În lucrarea de faţă sunt reflectate materialele cercetărilor ştiinţifice privind deficienţele fizice ale aparatului locomotor la elevii de 11-12 ani, inclusiv platipodia (deficienţă foarte răspândită şi având consecinţe grave).

Datele statistice prezentate, sondajul sociologic efectuat în rândul conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi al cadrelor didactice, precum şi observaţiile proprii reflectă convingător faptul creşterea, în condiţiile actuale, a numărului cazurilor de platipodie progresivă la elevii din ciclul gimnazial. Totodată, remediile terapeutice şi farmaceutice existente, în marea lor majoritate, nu au o influenţă stabilă şi efectivă în recuperarea platipodiei la generaţia în creştere.

Mai mult decât atât, procesul de instruire sistematizat la disciplina educaţia fizică al elevilor din ciclul gimnazial nu are un caracter experes-direcţionat în corectarea deficienţelor aparatului locomotor, inclusiv a platipodiei, care, la rândul său, acţionează negativ asupra activităţii fizice a pubertanilor şi adolescenţilor, reduce considerabil nivelul lor de pregătire fizică, duce la obezitate şi, în consecinţă, la complexe de inferioritate socială.

În lucrare s-a înaintat ipoteza despre influenţa pozitivă a mijloacelor educaţiei fizice asupra formării tălpii elevilor, în scopul îmbunătăţirii stării lor locomotorii.

Analiza comparativă a rezultatelor experimentului pedagogoc a scos în evidenţă eficacitatea mijloacelor educaţiei fizice specializate asupra stării piciorului elevilor din grupa experimentală.

Cuprins


1. Fundamentarea teoretică a procesului de recuperare a deficienţelor fizice la elevii din ciclul gimnazial în procesul educaţiei fizice
 • 1.1. Particularităţile morfofuncţionale, fizice şi psihopedagogice de dezvoltare a copiilor cu vârsta de 11-12 ani
 • 1.2. Tipologia şi caracteristica deficienţelor fizice ale elevilor din ciclul gimnazial
 • 1.3. Platipodia – factor cu o influenţă negativă asupra dezvoltării fizice şi morfologice a aparatului locomotor, corespunzătoare vîrstei de 11-12 ani
 • 1.4. Metode fizice şi psihopedagogice de recuperare a platipodiei

2. Determinarea pe cale experimentală a deficienţelor fizice ale elevilor ciclului gimnazial
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Analiza rezultatelor sondajului sociologic privind problemele recuperării deficienţelor fizice la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice
 • 2.4. Interpretarea experimentală a cercetărilor vizând elevii care suferă de platipodie
 • 2.5. Elaborarea programei experimentale „Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial” pentru orele de educaţie fizică cu folosirea unor mijloace fizice de recuperare a platipodiei

3. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării mijloacelor fizice în recuperarea copiilor cu platipodie
 • 3.1. Analiza comparativă a indicilor dezvoltării fizice ai elevilor supuşi cercetării în perioada experimentului pedagogic
 • 3.2. Analiza manifestării nivelului pregătirii psihomotrice a elevilor cercetaţi în experimentul pedagogic
 • 3.3. Argumentarea experimentală a eficienţei metodelor şi mijloacelor educaţiei fizice aplicate pentru intensificarea procesului de corecţie a tălpii piciorului la elevi în timpul anului şcolar
 • 3.4. Analiza modificărilor geometrice ale tălpii la elevii cercetaţi în procesul experimentului pedagogic