Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale moderne


Autor: Lepădatu Leonard
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Iliadi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Management de Proiect, Managementul programelor, Managementul portofoliilor de proiecte, Enterprise Project Management, Site Management, Methodology Management, planificarea proiectelor, instrumente manageriale, analiza stocastică, modelarea

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia (179 de surse), 40 de anexe, 118 pagini text de bază, 19 tabele, 7 figuri şi 23 formule. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost prezentate cu ocazia unei conferinţe nationale, a 3 conferinţe internaţionale şi publicate în 6 reviste de specialitate precum şi într-o monografie a autorului.

Cuvinte cheie: Management de Proiect, Managementul programelor, Managementul portofoliilor de proiecte, Enterprise Project Management, Site Management, Methodology Management, planificarea proiectelor, instrumente manageriale, analiza stocastică, modelarea riscului.

Scopul lucrării este marcat de studierea eficacităţii utilizării instrumentelor manageriale moderne în proiectele antreprenoriale contemporane şi aprecierea modului în care informaţiile actuale ce privesc managementul proiectelor sunt prezentate şi valorificate, în demersul lor de a eficientiza activitatea unei companii, poziţia financiară şi performanţele acesteia, cât şi pentru a minimiza, pe cât posibil, rata eşecului în proiectele derulate.

Obiectivele lucrării:
1. Cercetarea particularităţilor principalelor metodologii cadru de proiect şi elaborarea de politici cu impact asupra acestora;
2. Analiza comparativă a utilizării instrumentelor manageriale moderne şi performante în planificarea, şi monitorizarea derulării proiectelor;
3. Cercetarea modelelor manageriale de modelare a riscului în proiecte, prin instrumente stocastice adaptate managementului de proiect;
4. Cercetarea site managementului, concept propriu managementului de proiect;
Metodologia cercetării: Studiul a fost prospectiv, randomizat şi/sau pe alocuri orientat.

S-au elaborat politici de creare de modele în vederea hibridizării sau producerii de noi metodologii adaptate proiectelor proprii;
S-a determinat eficienţa folosirii instrumentelor moderne în planificarea şi monitorizarea proiectelor şi s-a propus o matrice-analiză în vederea implementării optime a acestora în companiile moderne bazate pe proiecte;
S-au stabilit aspectele pozitive ale modelării riscurilor în proiecte şi s-a elaborat o modalitate de interpretare rapidă, a rezultatelor estimarii PERT, în cazul analizei riscului în proiectele complexe;
S-au elaborat propuneri de eficientizare a site managementului, prin implementarea de metode specifice tehnologiilor informaţionale contemporane;

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este relevată de recomandările conţinute în lucrare precum şi de conceptul că principiile fundamentale, noutăţile relevate şi concluziile principale ale lucrării pot fi aplicate: în cadrul şi cu ocazia conferinţelor şi a seminariilor precum şi a cursurilor de pregătire a viitorilor manageri de proiect; la nivel de administraţie guvernamentală sau la nivel de administraţie locală, pentru elaborarea de programe şi proiecte; la nivel de instituţie sau echipă de cercetare în elaborarea documentaţiei, a planificării şi monitorizării derulării proiectelor ştiinţifice; la nivelul agenţilor economici, de către manageri, în scopul eficientizării sistemelor de management de proiect şi a site managementului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este determinată de scrisorile de mulţumire şi de recunoaştere a metodelor şi noutăţilor ştiinţifice prezentate cu ocazia diferitelor simpozioane, conferinţe sau publicate în reviste de specialitate.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR
 • 1.1.Analiza, caracteristicile şi obiectivul metodologico-ştiinţific al managementului proiectelor
 • 1.2.Analiza teoretico-ştiinţifică a domeniilor de expertiză ale managementului proiectelor
 • 1.3.Determinarea conceptuală a site managementului, componentă activă a managementului modern al proiectelor
 • 1.4.Concluzii

2. ANALIZA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A METODOLOGIILOR CADRU DIN PROIECTELE MODERNE
 • 2.1.Definirea conceptuală a cadrului metodologic al managementului de proiect
 • 2.2.Hibridizarea şi conjugarea metodologiilor proiectelor, în urma analizei comparative a portofoliului internaţional al modelelor cadru, proprii managementului proiectelor
 • 2.3.Concluzii

3. STUDIUL TEHNICILOR ŞI INSTRUMENTELOR MANAGERIALE PERFORMANTE ÎN VEDEREA GESTIONĂRII EFICACE A PROIECTELOR ANTREPRENORIALE MODERNE
 • 3.1.Utilizarea modulului „Methodology Management” în vederea gestionării şi sistematizării metodologiilor de proiect
 • 3.2.Studierea comparativă a principalelor instrumente manageriale de gestionare performantă a proiectelor antreprenoriale moderne
 • 3.3.Estimarea şi modelarea riscului în proiecte prin analize stocastice adaptate managementului de proiect
 • 3.4.Considerente statistice asupra folosirii managementului de proiect performant în mediul antreprenorial din România
 • 3.5.Concluzii

4. MĂSURI DE EFICIENTIZARE ŞI SISTEMATIZARE A METODOLOGIEI TEHNICOAPLICATIVE, PROPRII SITE MANAGEMENTULUI
 • 4.1.Identificarea obiectivelor şi specificaţiilor site managementului
 • 4.2.Eficientizarea dimensionării resurselor specifice site managementului
 • 4.3.Măsuri derivate ale tehnologiilor informaţionale contemporane, de pozitivare a proceselor proprii site managementului
 • 4.4.Concluzii 115

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI