Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Deficitul de fier ca factor de risc în dezvoltarea hipogalactiei


Autor: Алдиабат Мохаммад
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 53-14.00.01
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

sarcină, femeie gravidă, nou-născut, hipogalactie, anemie ferodeficitară, stare ferodeficitară, deficit de fier, preparate de fier, folaţi, acid folic

Adnotare

Lucrarea este compusă din introducere, 5 capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie din 215 surse, 8 anexe, 118 pagini text de bază, 19 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 6 articole în reviste ştiinţifice.

Domeniul de studiual prezentei lucrări sunt aspectele teoretice şi metodologice ale deficitului de fier ca factor de risc în dezvoltarea hipogalactiei.

Scopul lucrării constă în aprecierea administrării tratamentului complex al anemiei la femeile gravide în ultimul trimestru al sarcinii în scopul profilaxiei dezvoltării hipogalactiei.

Obiectivele cercetării sunt: studierea particularităţilor evoluţiei sarcinii, naşterii şi perioadei de lăuzie la femeile gravide, care suferă de anemie ferodeficitară în ultimul trimestru al sarcinii; studierea dinamicii indicilor hematologici şi ferokinetici la gravidele şi parturientele cu anemie fierodeficitară în ultimul trimestru al sarcinii şi perioada neonatală precoce pentru depistarea oportună a factorilor de risc în dezvoltarea hipogalactiei şi prognozarea ei; elaborarea unui algoritm de conduită al femeilor gravide în scopul profilaxiei primare a hipogalactiei; evaluarea rezultatelor administrării complexe a preparatelor de fier şi acidului folic la femeile gravide, ce suferă de anemie în ultimul trimestru al sarcinii în scopul profilaxiei hipogalactiei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în stabilirea caracteristicilor specifice ale parametrilor hematologici şi endocrini, la sfârşitul trimestrului trei de sarcină, ce determină dezvoltarea hipogalactiei primare în perioada postpartum; în baza studiului integral al indicatorilor sistemului endocrin şi hematologic, s-a stabilit rolul anemiei feriprive în dezvoltarea hipogalactiei; pentru prima dată, a fost dovedită eficienţa lactogenică a tratamentului complex al anemiei feriprive cu fier şi acid folic în timpul sarcinii şi perioadei postpartum.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză a permis elaborarea algoritmului de conduită a femeilor gravide, ce suferă de anemie feriprivă în ultimul trimestru al sarcinii, recomandat medicilor obstetricieni şi medicilor de familie în scopul profilaxiei hipogalactiei.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în evidenţierea efectului pozitiv în tratamentul anemiei la femeile gravide ce suferă de anemie în ultimul trimestru al sarcinii şi profilaxiei hipogalactiei în rezultatul administrării acidului folic în patologia dată; elaborarea unui algoritm de conduită a femeilor gravide, ce suferă de anemie feriprivă în ultimul trimestru al sarcinii, recomandat medicilor obstetricieni şi medicilor de familie în scopul profilaxiei hipogalactiei, care este recomandat a fi aplicat în condiţii de staţionar şi ambulatoriu şi care deschide noi posibilităţi în profilaxia hipogalactiei. Lucrarea dată, prin rezultatele obţinute, scoate în evidenţă şi reactualizează datele ce ţin de rolul anemiei feriprive în dezvoltarea hipogalactiei, la fel ne convinge că algoritmul propus de conduită a femeilor gravide, ce suferă de anemie feriprivă în ultimul trimestru al sarcinii este eficient, practic şi are substrat teoretic în demonstrare.

Valoarea aplicativă a lucrării. Cercetările efectuate în lucrarea dată evidenţiază noi particularităţi ale deficitului de fier ca factor de risc în dezvoltarea hipogalactiei, moment de mare importanţă în abordarea corectă a tacticii de conduită a gravidelor cu această patologie. Datele obţinute în urma studiului completează cunoştinţele medicilor obstetricieni-ginecologi şi medicilor de familie cu privire la rolul anemiei feriprive în dezvoltarea hipogalactiei, atât în sectorul primar, cât şi în instituţiile medicale de nivelul II şi III de asistenţă medicală perinatală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă curentă a secţiilor de patologie a sarcinii în cadrul IMSP SCM nr.1.

Cuprins


1. РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В РАЗВИТИИ ГИПОГАЛАКТИИ
 • 1.1. Физиология лактации и факторы риска в развитии гипогалактии
 • 1.2. Pоль железодефицитной анемии в развитии гипогалактии
 • 1.3. Влияние фолиевой кислотой на беременность и лактацию

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 2.1. Методология отбора пациентов
 • 2.2. Клиническая оценка
 • 2.3. Параклиническая оценка
 • 2.4. Определение эффективности лечения
 • 2.5. Методы статистической обработки результатов

3. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИССЛЕДОВАНИЕ
 • 3.1. Общая характеристика беременных женщины страдающих железодефицитной анемией
 • 3.2. Акушерский и гинекологический анамнез
 • 3.3. Клиническое течение родов и перинатального периода пациенток, включенных в исследование
 • 3.4. Выводы к третьей главе

4. ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ КАК ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ ГИПОГАЛАКТИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
 • 4.1. Анализ гематологических показателей пациенток, включенных в исследование
 • 4.2. Анализ показателей метаболизма железа у беременных женщин, включенных в исследование
 • 4.3. Анализ уровня пролактина у женщин, включенных в исследование
 • 4.4. Анализ уровня лактации женщин, включенных в исследование
 • 4.5. Анализ уровня фолатов у женщин, включенных в исследование
 • 4.6. Выводы к четвертой главе

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ