Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova


Autor: Frăsîneanu Pantelemon
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Valentin Arion
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Teza

CZU 0658.5/.7:665.632(478)(043.2)

Adobe PDF document 6.33 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

дистрибуция, поставка, менеджмент, натуральная монополия, энергетические ресурсы, натуральный газ, либерализация цен, отношения производитель – дистрибьютор – клиент, экономический эффект, эффективность

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (184 titluri), 38 anexe, 161 pagini de text de bază, 60 tabele şi 39 figuri.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: distribuţie, furnizare, management, monopol natural, resurse energetice, gaz natural, preţ liberalizat, relaţia producător – distribuitor – client, resurse limitate, efect economic, eficienţă.

Domeniul de studiu: Specialitatea 521.03 Economie şi Management (în sectorul gaze).

Scopul studiului constă în: cercetarea proceselor de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova şi a managementului acestora; argumentarea necesităţii perfecţionării managementului în scopul reducerii costurilor de producţie şi creşterii eficienţei întreprinderilor cu activitate de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, prin identificarea şi aplicarea diferitor metode şi tehnici contemporane manageriale de eficientizare.

Obiectul cercetării îl constituie sectorul de gaze al Republicii Moldova, în general, iar în special – întreprinderea regională de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale SRL „Bălţi-gaz”, ce asigură cu gaze naturale consumatorii casnici şi necasnici din nordul republicii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în propunerile privind perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor naturale ce ar asigura liberalizarea pieţei prin eliminarea treptată a tarifelor reglementate la gazele naturale în R. Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea mecanismului de liberalizare treptată a sectorului de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale conform actelor regulatorii ale Republicii Moldova şi ale Comunităţii Energetice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei sunt determinate de posibilitatea utilizării abordărilor teoretice şi a propunerilor privind eliminarea treptată a tarifelor reglementate şi liberalizarea sectorului gaze, ce au drept scop să contribuie la perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor naturale în Republica Moldova.

Rezultatele ştiinţifice şi propunerile practice au fost implementate în cadrul activităţii întreprinderii SRL „Bălţi –gaz” în 2009-2013 prin modelarea proceselor de formare şi ajustare a tarifelor GN cu ajutorul reţelelor Petri cu confirmarea de ANRE. Ministerul Economiei al R.Moldova a acceptat implementarea contorizării inteligente ca instrument de evidentă transparentă a consumului real în continuitatea liberalizării tarifelor la GN.

Cuprins


1. LIBERALIZAREA PIEŢEI GAZELOR NATURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI PROBLEMELE EXISTENTE
 • 1.1. Conceptul de management al întreprinderilor în condiţiile de monopol natural
 • 1.2. Evoluţia pieţei gazelor naturale în R. Moldova în context european .
 • 1.3. Managementul naţional al sectorului gaze: între conceptul de monopol natural şi cel de liberalizare a tarifelor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI ECONOMICO-MANAGERIALE A DISTRIBUŢIEI ŞI FURNIZĂRII GAZELOR NATURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Evoluţia sectorului energetic al Republicii Moldova
 • 2.2. Managementul distribuţiei gazelor naturale la nivel naţional
 • 2.3. Diagnosticul economico-managerial al Sistemului naţional de distribuire a gazelor naturale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MANAGEMENTUL DISTRIBUŢIEI ŞI FURNIZĂRII GAZELOR NATURALE LA NIVEL REGIONAL. STUDIU DE CAZ SRL ,,BĂLŢI-GAZ“
 • 3.1. Managementul distribuţiei gazelor naturale în cadrul SRL ,,Bălţi-gaz“ ca reprezentant al distribuţiei şi furnizării de gaze naturale în R. Moldova
 • 3.2. Analiza consumurilor, cheltuielilor şi costurilor de producţie, ca părţi componente ale preţurilor
 • 3.3. Performanţa activităţii economice – element al funcţiei de control a managementului întreprinderii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. METODE ŞI TEHNICI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A GAZELOR NATURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Simularea comportamentului consumatorilor în funcţie de schimbările preţurilor la gazele naturale
 • 4.2. Prognozarea preţului de livrare a gazelor naturale prin aplicarea metodei analitice
 • 4.3. Menţinerea echilibrului cererii şi ofertei la gazele naturale prin crearea depozitului inflaţionist
 • 4.4. Aplicarea tehnicii Reţelelor Petri Hibride în determinarea tarifului de livrare şi distribuţie a gazelor naturale
 • 4.5. Argumentarea preţului de livrare şi de distribuţie a gazelor naturale consumatorilor finali
 • 4.6. Monitoringul consumului de gaze pe piaţa R. Moldova prin contorizarea inteligentă
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4