Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale


Autor: Muntean Ion
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Andrei Chiciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.41 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

management energetic, eficienţă energetică, autorităţi publice locale, sistem de indicatori, consum de energie, plan de acţiuni

Adnotare

Structura lucrării: Lucrarea conţine o introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 150 titluri şi include 4 anexe, 146 pagini, 47 figuri, 23 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu– economie. Scopul tezei este de a aduce o contribuţie cu caracter ştiinţifico-practic la soluţionarea problemei eficientizării managementului energetic la nivelul autorităţilor publice locale (APL) din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării sunt: elucidarea fundamentelor teoretico-metodologice ale managementului energetic; analiza experienţei internaţionale în domeniul managementului energetic; dezvoltarea aspectelor teoretice şi metodologice de eficientizare a sistemului de management energetic la nivelul APL.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: dezvoltarea elementelor teoretico-metodologice de implementare a sistemului de management energetic la nivelul APL.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică şi metodologică a proceselor şi instrumentelor de eficientizare a managementului energetic, fapt ce ar contribui la dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale din Republica Moldova.

Importanţa teoretică a tezei constă în dezvoltarea aspectelor teoretico-metodologice ale managementului energetic şi elaborarea metodologiei de implementare a sistemului de management energetic eficient la nivelul APL.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării pot fi utilizate în scopul eficientizării managementului energetic de către APL din Republica Moldova care, în final, va genera economii financiare la bugetele locale.

Implementarea rezultatelor ştiinţificeeste argumentată prin utilizarea rezultatelor cercetării la elaborarea documentelor de planificare la nivelul Regiunilor de Dezvoltare, la implementarea elementelor sistemului de management energetic în cadrul unei instituţii publice din RM, fiind elaborat şi un ghid în acest sens.

Cuprins


1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI ENERGETIC
 • 1.1. Conceptul sistemului de management energetic, scurt istoric
 • 1.2. Precizări conceptuale asupra funcţiilor managementului energetic
 • 1.3. Aspecte regulatorii şi instituţionale în eficientizarea managementului energetic la nivelul instituţiilor publice din Republica Moldova
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA PRACTICILOR MANAGEMENTULUI ENERGETIC LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
 • 2.1. Experienţa europeană în domeniul managementului energetic la nivelul autorităţilor publice locale
 • 2.2. Explorarea posibilităţilor de eficientizare a managementului energetic la nivelul autorităţilor publice locale din Moldova (studiu de caz - municipiul Chişinău)
 • 2.3. Evaluarea potenţialului de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. BAZA CONCEPTUALĂ ŞI METODOLOGICĂ PENTRU EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI ENERGETIC LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
 • 3.1. Conceptul unui sistem eficient de management energetic în cadrul instituţiei APL
 • 3.2. Dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru măsurarea performanţei energetice
 • 3.3. Dezvoltarea conceptului unui sistem inteligent de măsurare şi monitorizare a performanţei energetice în contextul implementării unui sistem eficient de management energetic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI