Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare


Autor: Marinescu Ioana Andreea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Cuvinte Cheie

organizare economico-managerială, sănătate publică, control biochimic și biofizic, model agregat de organizare economico-managerială a controlului, spitale și laboratoare, asigurări de sănătate

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 163 titluri, 15 anexe, 139 pagini de text de bază (până la Bibliografie), 38 figuri, 3 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 20 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii.

Domeniul de studiu: economie și management.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în cercetarea organizării economico-manageriale a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare, a experienţei internaţionale de introducere şi aplicare a a controlului, conceperea ştiinţifică a metodelor de identificare a modalităților organizării economico-manageriale a controlului, stabilirea aspectelor metodologico-aplicative ale renovării managementului sistemului de sănătate publică, a instituțiilor, spitalelor și laboratoarelor în România. Pentru atingerea acestui scop au fost realizate următoarele obiective: identificarea şi analiza situațiilor critice de control biochimic și biofizic în sistemul de sănătate publică în România, în plan europen şi internaţional; conceptualizarea aspectelor privind performanţa sistemului de sănătate publică în ţările dezvoltate; stabilirea modului organizării economico-manageriale a controlului; reconceptualizarea organizării economico-manageriale a controlului în România; constituirea unui ansamblu de cunoștințe pentru activități sustenabile în sistemul național de sănătate publică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în: cercetarea metodelor de organizare economico-managerială a controlului în spitale și laboratoare, şi argumentarea elaborării unei teorii mai bune a dezvoltării sistemului de sănătate publică a României pe baza unor noi tipuri de măsuri pentru asigurarea sustenabilității sanitare; determinarea unui sistem de măsurare a riscurilor și biosiguranței; argumentarea necesităţii perfecţionării cadrului legislativ pentru promovarea controlului vizând sustenabilitatea sanitară; argumentarea necesității elaborării și implementării unui model nou de control optim organizat economico-managerial în domeniul sănătății publice; fundamentarea științifică a bazei teoretico-metodologice a organizării economico-manageriale a controlului; constituirea unui ansamblu de cunoştinţe în domeniul controlului și întemeierea unei viziuni noi asupra managementului sistemului de sănătate publică, în noua societate bazată pe cunoaștere.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a organizării economico-manageriale a controlului biochimic și biofizic, ceea ce a condus la elaborarea procedurilor și a unui model integrat, generalizat de control biochimic și biofizic, noi atribuții în organigrame standard și a manualelor de biosiguranță, în vederea aplicării măsurilor efective pentru asigurarea și menţinerea sustenabilității sanitare folosind un mixt modelistic matematic pe o bioplatformă, în sistemul de sănătate publică, în instituții, spitale și laboratoare în România.

Semnificaţia teoretică constă în sistematizarea abordării teoretice asociate conceptelor de control biochimic și biofizic și sustenabilitate sanitară; propunerea definiției categoriei de mixt modelistic matematic pentru controlul optim organizat economico-managerial; evidențierea principalelor modalități ale organizării economico-manageriale a controlului în România pentru monitorizarea și direcționarea sistemului de sănătate din România.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de concluziile făcute și posibilitatea utilizării propunerilor elaborate care au drept scop obținerea beneficiilor de către sistemul național de sănătate publică prin perfecţionarea organizării economico-manageriale a controlului. Rezultatele obţinute, concluziile şi recomandările autoarei vor contribui la la creșterea nivelului de sănătate a populației în România, creșterea eficienței fondurilor publice de finanțare a sănătății, a asigurărilor de sănătate, reducerea cheltuielilor din cauza spitalizărilor și consumurilor medicale actuale necompetitive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Unele idei, concluzii și recomandări elaborate în teză au fost implementate în cadrul firmelor SC Solar Energy Interactiv București, SC Roterm Instal SA Pitești, în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere, în filialele din Piteşti şi Bucureşti, precum şi în alte firme şi organizaţii. Rezultatele investigațiilor sunt aplicate în procesul de instruire a studenților și masteranzilor în domeniul economiei și managementului, la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, în programul cursurilor postliceale de sănătate publică și la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității „Spiru Haret”, Bucureşti, iar unele recomandări pot fi utilizate în activitatea Ministerului Sănătății Publice din România.

Cuprins


1 CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND CONTROLUL BIOCHIMIC ȘI BIOFIZIC PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII SANITARE
 • 1.1. Determinarea teoretico-metodologică privind noțiunile structuri de control biochimice şi biofizice
 • 1.2. Organizarea economico-managerială și factorii de risc în sănătatea publică din România
 • 1.3. Experiența unor țări din Uniunea Europeană privind asigurarea sănătății și sustenabilității sanitare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2 ORGANIZAREA ECONOMICO-MANAGERIALĂ A CONTROLULUI BIOCHIMIC ȘI BIOFIZIC
 • 2.1. Analiza situației actuale în domeniul asigurării sănătăţii şi sustenabilităţii sanitare în România
 • 2.2. Afectări ale sustenabilităţii generale şi sanitare s sub efectele organizării economico-manageriale a controlului biochimic şi biofizic
 • 2.3. Organizarea economico-managerială și factorii de decizie în sănătatea publică din Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII ECONOMICO-MANAGERIALE ÎN STRUCTURILE DE CONTROL BIOCHIMIC ŞI BIOFIZIC PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII SANITARE
 • 3.1. Măsuri cu privire la depășirea riscurilor biologice, biochimice şi biofizice în laboratoarele şi spitalele din România
 • 3.2. Metode şi tehnici ale organizării economico-manageriale a controlului biochimic și biofizic pentru asigurarea sustenabilităţii sanitare în instituțiile de profil din România și Republica Moldova
 • 3.3. Model al organizării economico-manageriale a controlului biochimic și biofizic pentru maximizarea sustenabilităţii sanitare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI