Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic


Autor: Coşerin Paul
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 656.6 (043.3) = 135.1 / C 73

Adobe PDF document 3.07 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

Complexele portuare maritime, mecanismul economic, mecanismul economico-ecologic, riscul ecologic şi economic, modelul structural, dezvoltarea durabilă, politici eficiente de protecţie, managementul echilibrat, economie regională

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din150 surse, 152 de pagini de text de bază, 17 de figuri, 18 tabele. Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: economie şi management (în domeniul de activitatea).

Scopul cercetării constă în faptul că în baza analizei economice complexe a riscurilor ecologice şi economice ale teritoriilor portuare de a elabora un model structural de gestiune a CP.

Obiectivele cercetării: studierea problemelor existente ale economiei utilizării resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător în cadrul funcţionării CP, care frânează trecerea teritoriilor portuare la modelul dezvoltării durabile; analiza cauzelor principale şi consecinţelor poluării mediului înconjurător de către obiectele CP, ţinând cont de specificul procesului de producţie; evaluarea criteriilor, determinarea factorilor şi condiţiilor realizării politicii eficiente de protecţie a naturii, factorilor apariţiei riscurilor ecologice şi economice în cadrul funcţionării CP; depistarea sistemului de indicatori care caracterizează în mod mai adecvat starea dezvoltării durabile a CP şi mecanismul asigurării acestuia; elaborarea strategiei managementului echilibrat al CP, care ţine cont de cerinţele ecologo-economice; elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării şi a rezultatelor obţinute constă în: concretizarea şi completarea noţiunii de risc ecologico-economic al complexului portuar maritim; formarea mecanismului realizării sistemului de măsuri de protecţie a naturii pentru asigurarea securităţii ecologice a procesului de transbordare în cadrul funcţionării CP, restabilirea componentelor mediului natural aferent teritoriilor porturilor, şi măsuri de organizare economică; elaborarea modelului structural al gestionării complexelor portuare maritime în baza algoritmului procesului gestionării riscurilor ecologice şi economice ale CP.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în determinarea factorilor economici şi ecologici de reducere riscului ecologo-economic, fapt ce a condus și a contribuit la perfecţionarea managementului dezvoltării Complexelor Portuare și perfecţionarea sistemelor managementului dezvoltării teritoriului Complexelor Portuare ale or. Constanţa în vederea sporirii eficacităţii economice şi creerii unui model structural al gestionării complexelor portuare maritime ca un sistem echivalent al funcţionării componentei economice şi ecologice a formaţiunii teritoriale.

Semnificaţia teoretică a lucrării şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de utilizarea rezultatelor teoretice obţinute în cadrul studiilor efectuat în activitatea în cadrul funcţionării CP. Ca bază teoretică a cercetării au servit lucrările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi internaţionali despre sistemele managementului economic şi ecologic, cercetările fundamentale cu privire la problemele evaluării eficienţei de gestiune criteriilor, determinarea factorilor şi condiţiilor realizării politicii eficiente de protecţie a naturii, factorilor apariţiei riscurilor ecologice şi economice în cadrul funcţionării CP. Rezultatele elaborării modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economic au fost aplicate în porturi Constanţa, Mangalia, Midia din România.

Cuprins


1. CONDIŢIILE ECONOMICE ALE DEZVOLTĂRII COMPLEXELOR PORTUARE
 • 1.1 Metodele economice ale asigurării stabilităţii teritoriilor portuare în rezultatul activităţii complexelor portuare
 • 1.2 Sisteme de gestionare a strategiilor de protecţie a naturii în scopul sporirii eficacităţii gestionării Complexelor Portuare
 • 1.3 Modelele gestionării riscurilor ecologice şi influenţa acestora asupra dezvoltării Complexelor Portuare
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. METODA EVALUĂRII STABILITĂŢII DEZVOLTĂRII COMPLEXELOR PORTUARE ŢINÎND CONT DE FACTORII RISCULUI ECOLOGO-ECONOMIC
 • 2.1 Evaluarea dezvoltării ecologo-economice a complexelor portuare
 • 2.2. Procesul de dezvoltare stabilă a teritoriului Complexelor Portuare în baza analizei factorilor riscului ecologo-economic
 • 2.3. Strategia gestionării factorilor riscului la nivel local în scopul asigurării siguranţei regionale
 • Concluzii la capitolul 2

3. ELABORAREA STRUCTURII GESTIONĂRII RISCURILOR ECOLOGICE ŞI ECONOMICE ALE COMPLEXELOR PORTUARE
 • 3.1. Modelul evaluării riscurilor ca mijloc instrumentar de sporire a eficacităţii gestionării
 • 3.2 Elaborarea modelului structural al gestionării Complexelor Portuare în sistemul ecologo-economic al formaţiunii teritoriale
 • Concluzii la capitolul 3