Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Metodologia studierii matematicii în instituţii cu profil tehnic prin intermediul noilor tehnologii informaţionale


Autor: Osipov Violeta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Consultant ştiinţific: Gheorghe Căpăţână
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tehnologii informaţionale, sisteme electronice de calcule matematice, model computerizat al învăţământului matematic, metoda sistemică, complex instructiv-metodic de predare în baza SECM

Adnotare

Domeniul de studiu: Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii (Matematica).

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea experimentală a unui model de studiere a unor compartimente ale matematicii prin intermediul sistemelor electronice de calcule matematice (SECM).

Obiectivele cercetării: Studierea şi analiza tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne din perspectiva aplicării lor în procesul de studiere a unor compartimente din matematică; Determinarea bazelor psihopedagogice ale utilizării sistemelor electronice de calcule matematice în procesul de studiere a matematicii; Selectarea sistemului electronic matematic optimal existent în scopul eficientizării studierii matematicii; Elaborarea şi aplicarea modelului computerizat şi a metodologiei de aplicare a acestuia, în procesul de studiere a unor compartimente din matematică; Validarea modelului elaborat în practica învăţământului matematic în instituţiile cu profil tehnic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice şi practice ale studierii matematicii prin utilizarea eficientă a SECM în calitate de metode de predare - învăţare ale matematicii în instituţiile de învăţământ cu profil tehnic.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn domeniu rezidă în determinarea fundamentelor teoretico - metodologice de studiere a matematicii şi elaborarea unei metodologii de studiere a matematicii în instituţiile cu profil tehnic prin intermediul SECM.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza şi sintetizarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne în scopul elaborării modelului computerizat şi a metodologiei de aplicare a acestuia în procesul de studiere a unor compartimente ale matematicii.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de: proiectarea, în baza metodologiei elaborate, a modelului de instruire, capabil să integreze eficient posibilităţile tehnologiilor informaţionale; proiectarea şi elaborarea lucrărilor de laborator model, în baza SECM MAPLE, pentru utilizarea în procesul de studiere a unor compartimente matematice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: SECM MAPLE este utilizat în procesul de predare-învăţare a unor compartimente din matematică la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE DE UTILIZARE A SISTEMELOR ELECTRONICE DE CALCULE MATEMATICE
 • 1.1 Bazele psihopedagogice ale utilizării sistemelor electronice de calcule matematice în procesul de studiere a matematicii
 • 1.2. Sistemul electronic de calcule matematice MAPLE şi posibilităţile lui didactice în procesul de predare-învăţare a matematicii
 • 1.2.2. Sistemul electronic de calcule MAPLE: retrospectivă
 • 1.2.3. Posibilităţile sistemului electronic de calcule matematice MAPLE
 • 1.3. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în învăţământul din Republica Moldova şi din alte ţări
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE DE UTILIZARE A SECM ÎN STUDIEREA MATEMATICII
 • şşş
 • 2.1. Elaborarea unui model computerizat al învăţământului matematic
 • 2.1.1. Complexul instructiv-metodic de aplicare a sistemelor electronice de calcule matematice (SECM)
 • 2.1.2 Modelul metodologic de instruire bazat pe SECM
 • 2.2. Metodologia aplicării modelului elaborat în procesul de studiere a unor compartimente ale matematicii
 • 2.2.1. Conţinutul modelului
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI APLICĂRII MODELULUI ŞI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.2. Organizarea şi descrierea experimentului de formare
 • 3.3. Analiza statistico-matematică a rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI