Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea capacităţilor de coordonare a handbaliştilor seniori în cadrul antrenamentului individualizat, în dependenţă de postul de joc


Autor: Eugen Baştiurea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 octombrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

handbalişti seniori, antrenament sportiv, antrenament individualizat, posturi de joc, calităţi motrice, capacităţi de coordonare, pregătire fizică, pregătire tehnică, documente de planificare

Adnotare

Cercetările efectuate sunt destinate optimizării procesului de antrenament al handbaliştilor de performanţă în baza dezvoltării capacităţilor de coordonare, în dependenţă de postul de joc.

Analiza literaturii de specialitate, precum şi a opiniilor specialiştilor din domeniu, scoate în evidenţă faptul că perfecţionarea calităţilor motrice (inclusiv a capacităţilor de coordonare) în procesul de pregătire a handbaliştilor de performanţă se înfăptuieşte global fără a se ţine cont de particularităţile individuale şi de postul de joc al acestora. În urma cercetărilor efectuate s-a elaborat un program de pregătire a handbaliştilor de performanţă bazat pe dezvoltarea diferenţiată a capacităţilor de coordonare, în dependenţă de postul de joc. Programul dat a fost aplicat pe sportivii grupei experimentale pe parcursul unui an competiţional în cadrul Diviziei A din campionatul României.

Aplicarea programului experimental a contribuit la sporirea esenţială a indicilor de bază în pregătirea handbaliştilor grupei experimentale, comparativ cu indicii grupei martor care şi-a desfăşurat activitatea sportivă conform planurilor şi programelor tradiţionale a cluburilor sportive.

Analizând rezultatele experimentului pedagogic, constatăm faptul că sportivii grupei experimentale au fost superiori faţă de cei din grupa martor, nu numai la indicii dezvoltării capacităţilor de coordonare, ci şi la indicii motrici şi tehnici, evoluând mult mai eficient în campionatul naţional de handbal.

Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate în calitate de recomandări practice pentru antrenorii cluburilor sportive, precum şi în procesul de instruire al studenţilor din instituţiile de profil, la specializarea „handbal”.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice pe problema pregătirii handbaliştilor seniori
 • 1.1. Bazele teoretico-metodice ale individualizării antrenamentului sportiv
 • 1.2. Tendinţe contemporane privind tratarea dezvoltării capacităţilor de coordonare în educaţie fizică şi sport
 • 1.3. Bazele teoretico-metodice privind antrenamentul sportiv contemporan
 • 1.4. Aspecte de bază privind perfecţionarea antrenamentului sportiv în handbalul contemporan

CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării

 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Aprecierea nivelului pregătirii fizice, tehnice şi a potenţialului de coordonare a handbaliştilor seniori, în dependenţă de postul de joc
 • 3.1. Rezultatele opiniilor specialiştilor privind pregătirea handbaliştilor de performanţă
 • 3.2. Analiza indicilor pregătirii fizice şi tehnice a handbaliştilor seniori
 • 3.3. Aprecierea nivelului de dezvoltare al capacităţilor de coordonare a handbaliştilor de performanţă
 • 3.4. Clasificarea capacităţilor de coordonare în jocul de handbal

CAPITOLUL 4. Argumentarea experimentală a eficacităţii dezvoltării capacităţilor de coordonare în cadrul antrenamentului sportiv individualizat al handbaliştilor seniori
 • 4.1. Structura şi conţinutul organizării şi desfăşurării experimentului pedagogic
 • 4.2. Analiza indicilor pregătirii motrice în cadrul antrenamentului sportiv al handbaliştilor seniori
 • 4.3. Dinamica indicilor pregătirii tehnice a handbaliştilor seniori încadraţi în experimentul pedagogic
 • 4.4. Dezvoltarea capacităţilor de coordonare a handbaliştilor seniori în cadrul antrenamentului sportiv individualizat