Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dirijarea procesului de antrenament a atleţilor săritori în lungime de inaltă performanţă prin valorificarea experienţei competiţionale


Autor: Ionescu Dragoş Bondoc
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Constantin Scripcenco
doctor
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pliometrie, elasticitate musculară, precontracţie, contramişcare cu săritur in adancime cu extensie, forţă-viteză, forţă explozivă, tehnica elanului, săritură in lungime

Adnotare

Cercetările sunt destinate problemei perfecționării procesului de antrenament a spritorilor în lungime de inaltă performanță. Principiul obiectiv al pregătirii este atingerea unui inalt nivel al performanței la un anumit moment pe baza unei evoluții corecte a formei sportive care nu poate fi realizat decat printr-un grad inalt de pregătire și o stare psihologică optimă educată prin prisma experienței competiționale.

Analiza teoretică și generalizarea practicii inaintate obținute din studierea literaturii de specialitate referitoare la pregătirea săritorilor in lungime de inaltă performan a demonstrat că acest aspect al pregătirii nu este suficient tratat.

In acest sens s-a recurs la metodele cercetării care au scos in evidență necesitatea unui experiment prealabil pe baza căruia s-a constatat că dezvoltarea puterii maxime prin exerciții de pliometrie mai ales sărituri multiple inlănțuite din semigenuflexiuni, precum și sărituri șn adancime cu extensie dezvoltă calitatea forță -viteză precum și forța elastic muscular în serie necesară momentului precontracție-bătaie-impulsie.

Testarea biologică a frecvenței contracției cardiace stabilește comportamentul psihomotor și pe elan în timpul săriturii. In acest scop s-a propus și experimentat un nou model de pregătire pe baza analizei rezultatelor din experimentul prealabil. Rezultatele obținute au confirmat prin calcule statistice că modelul propus a atins scopul mai ales prin performanțele obținute in proba de lungime la care a contribuit și experiența acumulată in competiții.

Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate in procesul de antrenament sportiv în calitate de recomandări practice pentru atleții de performanță care pregătesc concursurile de anvergură.