Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani


Autor: Gheorghe Dumitrescu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Petru Vahnovan
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Grigore Iliin
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.18 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament, viteză, perioadă pregătitoare, perioadă competiţională, mijloace din atletism

Adnotare

Lucrarea de faţă este destinată perfecţionării procesului de pregătire a tinerilor fotbalişti prin folosirea adecvată a unor mijloace din atletism .

Studiul literaturii de specialitate, atât din punctul de vedere al antrenamentului sportiv cât şi din cel al caracteristicilor de dezvoltare specifice vârstei, a scos în evidenţă preocuparea specialiştilor pentru pregătirea fizică a tinerilor fotbalişti.În cadrul ei, dezvoltarea vitezei, calitate motrică esenţială pentru de fotbal, ocupă un loc important în instruire, mai ales la această vârstă (12-14 ani).

Experimentul pedagogic a fost realizat cu participarea a două echipe de juniori “C”. Fără a neglija aspectul tehnico-tactic grupa experimentală a pus accentul pe factorul fizic folosind mijloace din atletism. S-a urmărit însuşirea corectă a tehnicii de alergare şi a fost realizat un raport corect între exerciţiile pentru dezvoltarea vitezei liniare (specifice atletismului) şi cele pentru dezvoltarea vitezei specifice jocului (cu schimbări de direcţie, întoarceri, pivotări etc.).

Testările efectuate la ambele grupe au scos în evidenţă faptul că folosirea adecvată a mijloacelor din atletism au dus la un progres semnificativ al grupei experimentale în privinţa indicilor pregătirii fizice şi în special ai vitezei.

Datele privind dezvoltarea somatică şi cele referitoare la valorile probelor de pregătire fizică ale jucătorilor de această vârstă sunt concretizări utile specialiştilor în domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL I Analiza ştiinţifico-metodică a literaturii de specialitate
 • 1.1.Caracterizarea generală a jocului de fotbal
 • 1.2.Particularităţi anatomo-fiziologice ale juniorilor de 12-14ani
 • 1.3.Viteza-calitate motrică esenţială în jocurile sportive
 • 1.3.1.Formele de manifestare a vitezei
 • 1.3.2.Metodele de antrenament pentru dezvoltarea vitezei
 • 1.3.3.Unele aspecte particulare ale dezvoltării vitezei la copii şi juniori

CAPITOLUL II Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1.Metodele de cercetare
 • 2.1.1.Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 • 2.1.2.Metoda observaţiei pedagogice
 • 2.1.3.Metoda anchetei
 • 2.1.4. Metoda testelor
 • 2.2.5. Experimentul pedagogic
 • 2.1.6. Analiza documentelor de planificare
 • 2.1.7 Metoda prelucrării statistico-matematice a datelor
 • 2.2.Organizarea cercetării
 • 2.3.Aprobarea datelor cercetării în practică

CAPITOLUL III Analiza teoretică şi practică a conţinutului pregătirii la fotbaliştii de 12-14 ani
 • 3.1.Studiul şi interpretarea practicii avansate (analiza chestionarului )
 • 3.2.Analiza probelor de control şi a conţinutului pregătirii echipelor de fotbal (experimentul prealabil)
 • 3.2.1. Structura şi conţinutul pregătirii grupei experimentale în campionatul 1999/2000
 • 3.2.2.Structura şi conţinutul pregătirii grupei martor în campionatul 1999/2000
 • 3.2.3.Analiza rezultatelor în experimentul prealabil
 • 3.3.Desfăşurarea experimentului pedagogic
 • 3.3.1.Pregătirea fizică la fotbaliştii de 12-14 ani
 • 3.3.2.Conţinutul pregătirii grupei experimentale în campionatul 2000/2001
 • 3.3.3.Conţinutul pregătirii grupei martor în campionatul 2000/2001

CAPITOLUL IV Argumentarea experimentală a folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani
 • 4.1.Analiza indicilor morfo-funcţionali
 • 4.2.Dinamica indicilor pregătirii fizice
 • 4.3.Particularităţi specifice în jocul juniorilor C
 • 4.3.1.Analiza acţiunilor tehnico-tactice
 • 4.3.2.Timpul efectiv de joc