Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Intensificarea procesului de educaţie fizică din gimnaziu prin aplicarea utilajului sportiv nestandart, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit


Autor: Valeriu Filipov
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aspecte teoretico-metod1ce ale intensificării procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiilor de educaţie fizică
 • 1.1. Abordări inovaţionale de intesificare a procesului de educaţie fizică prin utilizarea diverselor metode de instruire
 • 1.2. Recomandări privind aplicarea utilajului sportiv nestandard în cadrul lecţiilor de educaţie fizică
 • 1.3. Aspecte teoretico-metodice privind utilizarea muzicii în procesul activităţii psihomotrice
 • 1.4. Particularităţile psihomotrice ale elevilor de vîrstă gimnazială

CAPITOLUL 2. Scopul, obiectivele, metodele de organizare şi desfăşurare a cercetării
 • 2.1. Scopul şi obiectivele cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
  • 2.2.1 Analiza teoretică şi generalizarea datelor cercetării literaturii de specialitate
  • 2.2.2. Metoda comparativă
  • 2.2.5. Analiza documentaţiei şcolare (a programelor de învăţământ)
  • 2.2.4. Metoda anchetării
  • 2.2.5. Metoda observaţiei pedagogice
  • 2.2.6. Metoda înregistrării capacităţilor motrice
  • 2.2.7. Metoda aprecierii datelor antropometrice
  • 2.2.8. Metoda înregistrării indicilor fiziologici
  • 2.2.9. Experimentul pedagogic
  • 2.2.10. Metoda statistico-matematică de prelucrare-prezentare a datelor cercetării
 • 2.3. Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice
 • 2.4. Aprobarea şi implementarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea conţinuturilor, metodelor, formelor de organizare şi desfăşurare a lecţiei de educaţie fizică prin intensificarea procesului educaţional la treapta gimnazială
 • 3.1. Metode şi tehnici de desfăşurare a activităţilor elevilor în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu utilizarea utilajului sportiv nestandard şi antrenamentului în circuit
 • 3.2. Muzica funcţională - mijloc eficient de activizare a procesului înstructiv-educativ în cadrul lecţiilor
 • 3.3. Formarea motivaţiei la elevi prin folosirea muzicii funcţionale şi a utilajului sportiv nestandard

CAPITOLUL 4. Eficacitatea metodicii de utilizare a utilajului sportiv nestandard, a muzicii funcţionale şi a antrenamentului în circuit, privind intensificarea procesului înstructiv-educativ la educaţia fizică
 • 4.1. Conţinutul programei de pregătire psihomotrică a elevilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică prin utilizarea utilajului sportiv nestandard, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit
 • 4.2. Funcţia integrativă a lecţiilor de educaţie fizică cu utilizarea utilajului sportiv nestandard, a muzicii funcţionale şi a antrenamentului în circuit
 • 4.3. Eficienţa metodicii intensificării procesului instructiv- educativ în clasele gimnaziale