Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea fizică specifică diferenţiată a baschetbaliştilor pivoţi, vârsta 15-16 ani, în cadrul ciclului anual de antrenament sportiv


Autor: Julien Leonard Fleancu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 iunie 2004

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, pregătirea fizică, pregătirea tehnică, mijloace de pregătire, programare, pregătirea diferenţiată, posturi de joc, jucători pivoţi

Adnotare

Teza "Pregătirea fizică specifică diferenţiată a baschetbaliştilor pivoţi, vârsta 15-16 ani, în cadrul ciclului anual de antrenament sportiv" este consacrată argumentării teoretice şi experimentale a programei de pregătire a jucătorilor pivoţi, juniori, vârsta 15-16 ani.

Cercetările efectuate au demonstrat că nivelul pregătirii fizice a baschetbaliştilor se caracterizează printr -o diferenţă destul de mare, în dependenţă de postul de joc al sportivilor, unde cele mai scăzute rezultate la majoritatea indicatorilor le-au demonstrat jucătorii pivoţi, din considerentele indicilor morfologici majori. În baschetul contemporan se încearcă universalizarea posturilor de joc unde fiecare sportiv să poată îndeplini funcţiile fiecărui post de joc în diferite situaţii, în faţa cercetărilor noastre apărând problema argumentării ştiinţifico-metodice a pregătirii diferenţiate a jucătorilor în primul rând în plan de pregătire fizică. Aplicarea metodicii de pregătire realizată de noi asupra baschetbaliştilor pivoţi a contribuit la creşterea nivelului nu numai de pregătire fizică specifică, cât şi a pregătirii tehnice a pivoţilor din grupa experimentală, rezultatele acestora fiind superioare din punct de vedere statistic faţă de sportivii din grupa martor.

Rezultatele cercetărilor pot fi folosite în calitate de recomandări practice în pregătirea tinerilor baschetbalişti din Cluburile Sportive Şcolare şi în pregătirea viitorilor antrenori de baschet din instituţiile superioare de învăţământ de profil.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza literaturii ştiinţificometodice pe problemele perfecţionării antrenamentului sportiv în jocul de baschet
 • 1.1. Căile de perfecţionare ale antrenamentului sportiv în jocurile sportive
 • 1.2. Pregătirea f izică - element de structură al conţinutului antrenamentului sportiv, factor determinant în realizarea performanţelor sportive
 • 1.3. Particularităţile anatomo-f iziologice ale elevilor la vârsta de 15-16 ani
 • 1.4. Cerinţele fundamentale ale antrenamentului sportiv pentru baschetbaliştii de 15-16 ani

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării

CAPITOLUL III. Aprecierea nivelului pregătirii sportive a baschetbaliştilor pivoţi, vârsta 15-16 ani, în dependenţă de postul de joc
 • 3.1. Analiza probelor de control şi a documentelor de planif icare în pregătirea baschetbaliştilor, la 15-16 ani, din cadrul Cluburilor Sportive Şcolare
 • 3.2. Locul şi importanţa pregătirii f izice generale şi specif ice în antrenamentul baschetbaliştilor la 15- 16 ani. Rezultatele anchetării
 • 3.3. Analiza rezultatelor studiului experimental al pregătirii f izice generale, specif ice şi tehnice a baschetbaliştilor la 15-16 ani
 • 3.3.1. Rezultatele pregătirii fizice generale a baschetbaliştilor la 15-16 ani
 • 3.3.2. Rezul tatele pregătirii fizice specif ice a baschetbaliştilor la 15-16 ani
 • 3.3.3. Rezultatele pregătirii tehnice a baschetbaliştilor la 15-16 ani
 • 3.4. Structura şi conţinutul programei experimentale pentru sport ivii de 15-16 ani, care practică jocul de baschet

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării programei experimentale de pregătire fizică specifică asupra jucătorilor pivoţi care practică jocul de baschet la vârsta de 15-16 ani
 • 4.1. Evoluţia capacităţii funcţionale într-un ciclu anual de pregătire a pivoţilor baschetbalişti la 15-16 ani
 • 4.2. Dinamica indicilor pregătirii f izice generale întrun ciclu anual de pregătire a pivoţilor baschetbalişti la 15-16 ani
 • 4.3. Dinamica indicilor pregătirii f izice specif ice întrun ciclu anual de pregătire a pivoţilorbaschetbalişti la 15-16 ani
 • 4.4. Pregătirea tehnică - unul din factorii de bază în antrenamentul pivoţilor baschetbalişti, vârsta 15- 16 ani, într-un ciclu anual de pregătire