Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea diferenţiată a capacităţii de forţă-viteză în pregătirea fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani


Autor: Constantin Ploeşteanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, programare, proces de pregătire sportivă, capacitate de forţă-viteză, pregătire fizică, pregătire tehnică, pregătire diferenţiată

Adnotare

Cercetarea efectuată este consacrată argumentării experimentale a metodicii dezvoltării capacităţii de forţă-viteză a fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani, în cadrul antrenamentului sportiv. Observaţiile pedagogice şi studiile de cercetare au constatat în antrenamentul sportiv al fotbaliştilor juniori nu se acordă atenţia cuvenită dezvoltării capacităţilor motrice combinate, în general, şi a calităţilor motrice de forţă-viteză, în special.

Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a fost elaborată şi aplicată în practică programa experimentală de pregătire a fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani, având la bază tratarea diferenţiată a capacităţii de forţă-viteză, conform metodicii propuse, în care structura şi conţinutul pregătirii au fost determinate de necesităţile actuale ale procesului de instruire.

Aplicarea acestei programe s-a dovedit a fi destul de eficientă, căci sportivii grupelor experimentale au atins un nivel superior de dezvoltare a capacităţilor de forţă-viteză faţă de grupa martor, care, la rândul său, a contribuit la îmbunătăţirea semnificativă a tuturor indicilor pregătirii sportive, cum sunt pregătirea fizică generală, pregătirea fizică specifică şi tehnico-tactică. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate pot servi drept îndrumar metodic-practic pentru cluburile şi asociaţiile de fotbal, precum şi ca material de studiu pentru profesorii şi studenţii instituţiilor superioare de cultură fizică, specializarea - Fotbal.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretice ale perfecţionării sistemului de pregătire a tinerilor fotbalişti
 • 1.1. Aspecte metodologice ale antrenamentului sportiv modern
 • 1.2. Pregătirea fizică – unul din factorii de bază ai antrenamentului sportiv
 • 1.3. Particularităţile antrenamentului sportiv în jocul de fotbal
 • 1.4. Abordarea problemei dezvoltării capacităţii de forţă-viteză în jocul de fotbal

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea, aplicarea şi valorificarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL III. Aprecierea experimentală a nivelului dezvoltării capacităţii de forţă - viteză la fotbaliştii juniori, vârsta 16-17 ani

 • 3.1. Opiniile specialiştilor cu privire la pregătirea de forţă-viteză a fotbaliştilor juniori
 • 3.2. Analiza acţiunilor motrice de tipul forţă-viteză la fotbaliştii juniori în cadrul jocului de fotbal
 • 3.3. Aprecierea nivelului potenţialului tehnico-motric al tinerilor juniori
 • 3.4. Analiza corelativă a capacităţii de forţă-viteză cu indicii tehnici ai fotbaliştilor juniori
 • 3.5. Programarea antrenamentului sportiv pentru dezvoltarea capacităţii de forţă-viteză a fotbaliştilor juniori

CAPITOLUL IV. Argumentarea experimentală a metodicii dezvoltării capacităţii de forţă-viteză la fotbaliştii juniori, vârsta 16-17 ani
 • 4.1. Rezultatele pregătirii fizice în baza dezvoltării capacităţii de forţă-viteză în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.2. Nivelul pregătirii tehnice a fotbaliştii juniori în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.3. Analiza indicilor funcţionali ai fotbaliştilor juniori, în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.4. Dinamica indicilor calitativi în cadrul modelului de joc la fotbaliştii juniori