Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Pregătirea tehnică şi psihomotrică a studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar


Autor: Marcel Pomohaci Puiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Teodor Botnarenco
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Adnotare

Teza de doctor este axată pe problematica pregătirii tehnice şi a pregătirii psihomotrice în proba de înot 50m cu obstacole a pentatlonului militar din subsistemul educaţiei fizice militare universitare. În funcţie de obiectivele învăţământului superior militar, teza descrie, în concordanţă cu noua planificare a procesului instructiv-educativ linia metodică a învăţării procedeelor tehnice în proba înot 50m cu obstacole. Elaborarea structurii şi conţinutului programei specifice instituţiilor militare aplicată în cercetarea experimentală, confirmă posibilitatea implementării în conţinutul instructiv-educativ a liniei metodice învăţare – consolidare - perfecţionare din pregătirea tehnică şi psihomotrică a probei de înot 50m cu obstacole. Modelul programei analitice cu tematică specifică din tehnica probei înot 50m cu obstacole aplicate în procesul instructiv-educativ, rezultatele prelucrării statistice exprimă la nivelul eşantionului experimental o creştere esenţială la testele capacităţii funcţionale; 2,54 la testele pregătirii fizice generale; 3,38 la testele pregătirii fizice specifice; 2,6 la testele pregătirii tehnice; 2,43 la testele pregătirii psihomotrice. Rezultatele obţinute prin prelucrarea statistică au demonstrat o semnificaţie veridică la nivelul parametrilor tehnici şi psihomotrici (valori semnificative eşantionate experimental la p<0,05 şi p<0,01). În acelaşi timp, rezultatele cercetării ştiinţifice confirmă viabilitatea metodicii de învăţare a procedeelor de trecere a obstacolelor din proba de înot 50m a pentatlonului militar, concomitent cu optimizarea pregătirii tehnice şi psihomotrice. În acest sens, lucrarea propune subsistemului educaţiei fizice militare un model al programei analitice la disciplina Educaţie Fizică şi Sport. Madelul propus v-a promova o nouă orientare a metodicii în disciplinele sportive aplicativ-militare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza teoretică a procesului de educaţie fizică militară cu orientare spre pregătirea studenţilor la disciplinele aplicativ-sportive în cadrul universităţilor cu profil militar
 • 1.1.Particularităţi teoretico-metodice ale disciplinei educaţie fizică in învăţământul superior militar
 • 1.2. Consideraţii generale asupra contribuţiei educaţiei fizice în pregătirea studenţilor militari pentru proba de înot 50m cu obstacole a pentatlonului militar
 • 1.3. Aspecte generale ale tehnicii şi metodicii de învăţare în antrenamentul sportiv pe distanţa de 50m înot liber, tratată în literatura de specialitate

CAPITOLUL II. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării

CAPITOLUL III. Metodologia proiectării didactice în procesul de învăţare – consolidare – perfecţionare şi antrenament a procedeelor tehnice de trecere a obstacolelor în proba de înot 50m din pentatlonul militar
 • 3.1. Contribuţia şi necesitatea probei de înot cu obstacole din pentatlonul militar în procesul formativ a studenţilor militari şi în consacrarea profesională a cadrelor militare, sportivilor şi antrenorilor
 • 3.2. Aspecte generale ale tehnicii şi metodicii de învăţare în antrenamentul sportiv pe distanţa de 50m înot liber
 • 3.3. Analiza tehnicii înotului în proba de 50 m cu obstacole din pentatlonul militar
 • 3.4. Metodica predării procedeelor tehnice în proba de înot 50m cu obstacole
 • 3.5. Modelul programei analitice experimentale

CAPITOLUL IV. Analiza, prelucrarea statistică şi interpretarea rezultatelor cercetării în condiţiile implementării programei analitice experimentale
 • 4.1. Rezultatele testării pregătirii tehnice în proba de înot 50m cu obstacole
 • 4.2. Analiza comparativă, dinamica indicatorilor statistici şi interpretarea rezultatelor la testele dezvoltării capacităţii funcţionale, pregătirii fizice generale, pregătirii fizice specifice şi pregătirii psihomotrice