Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat "Fotbal"


Autor: Doru Stoica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

personalitatea elevului, structura personalităţii preadolescentului, forţele dinamice ale preadolescentului, încadrarea psihosocială, proces instructiv-educativ, proces de antrenament, influenţă interdisciplinară, coeziune de grup

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost efectuată abordarea cu privire la studierea problemei formării personalităţii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat „Fotbal” în baza elaborării programei şi metodologiei care vizează integrarea interdisciplinară cu orientare spre adaptarea psihosocială a preadolescentului în procesul instructiv-educativ de antrenament.

În rezultatul abordării teoretice a problemei, analizei şi generalizării experienţei înaintate din domeniu, sondajului sociopedagogic, testărilor şi măsurătorilor, observaţiilor pedagogice, sintetizărilor, proiectărilor şi modelărilor pedagogice au fost determinate conţinutul educaţional optim al programei alternative la disciplina „Fotbal” şi „Educaţia fizica”, elaborate în baza tehnologiilor didactico-formative adecvate şi mijloacelor adaptării psihosociale, ce vizează optimizarea procesului educaţional prin respectarea principiilor metodologice principale – influenţei conjugate ale factorilor cognitivi-afectivi şi psihomotrici.

Aplicarea metodologiei de realizare pe etape a conţinutului elaborat al programei analitice în cadrul ciclului de patru ani al procesului instructiv-educativ (clasele 5-8) al disciplinei „Fotbal”, „Educaţia fizică” şi conţinuturilor interdisciplinare adecvate ale ariei curriculare, desfăşurate în sistemul lecţiilor cu orientarea predominantă socializatorie educaţională şi de antrenament, a permis sporirea nivelului pregătirii psihomotrice, precum şi adaptării psihosociale la elevii ciclului gimnazial din liceul sportiv, care se deosebeşte calitativ de cel tradiţional.

Materialele cercetării date pot fi aplicate în cadrul procesului instructiv-educativ al şcolilor sportive specializate (de jocuri), la facultăţile de educaţie fizică şi sport, de reciclare a cadrelor didactice din domeniu, precum şi în alte instituţii de profil.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretico-metodice ale formării personalităţii elevului în cadrul procesului instructiv-educativ al şcolii gimnaziale cu profilul sportiv specializat "Fotbal"
 1. Aspecte psihologice şi filozofice ale definirii personalităţii umane
 2. Personalitatea şi manifestările ei de bază: aspect sistemico-dinamic
 3. Probleme psiho-pedagogice ale dezvoltării şi formării personalităţii preadolescentului în plan ontogenetic
 4. Aspecte psiho-pedagogice şi sociologice ale fenomenului joc şi joc sportiv( fotbal)

CAPITOLUL 2. Cadrul experimental de organizare a cercetării
 1. Strategia aplicării metodologiei de cercetare
 2. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
 3. Studierea documentelor şcolare de proiectare didactică şi evidenţă
 4. Observaţia pedagogică
 5. Metodele sociometrice
 6. Chestionarea sociologică (ancheta)
 7. Testările psihologice
 8. Testări somatometrice, fiziologice şi psihomotrice
 9. Experimentul pedagogic
 10. Metode statistico-matematice de prelucrare şi prezentarea rezultatelor cercetării
 11. Organizarea cercetării
 12. Aprobarea şi încadrarea datelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea conţinutului educaţional cu orientare de formare a personalităţii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat "Fotbal"
 1. Specificul de organizare a învăţământului actual pe cicluri curriculare şi planurile cadru
 2. Conţinutul activităţilor instructiv-educative ale elevului din ciclul gimnazial, cu program special fotbal
 3. Analiza nivelului de pregătire sub aspectul personalizării elevului din ciclul gimnazial cu program specializat fotbal
 4. Elaborarea programei pentru jocul de fotbal în ciclul gimnazial
 5. Practica existentă de formarea personalităţii elevului sportiv în opinia specialiştilor
 6. Programa orientativă pentru procesul de antrenament din ciclul gimnazial
 7. Direcţii de acţionare în vederea formării personalităţii ale altor domenii ştiinţifice, cuprinse în curriculum naţional, pentru ciclul gimnazial în plan interdisciplinar

CAPITOLUL 4. Eficienţa metodicii de formare a personalităţii elevului din ciclul gimnazial specializat de "Fotbal"
 1. Însemnătatea conţinutului programei educaţionale de socializare din cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei „Fotbal” din ciclul gimnazial de profil
 2. Esenţa procesului instructiv-educativ de antrenament din cadrul disciplinei „Fotbal”
 3. Planificarea activităţii fotbalistice în gimnaziul cu program special de fotbal (T. Demetrescu)….
 4. Lecţia de antrenament
 5. Aprecierea eficienţei metodicii de formare a personalităţii elevului în cadrul disciplinei „Fotbal” din ciclul gimnazial specializat