Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea regimului activităţilor motrice săptămânale în cadrul lecţiilor independente ale elevilor în vârsta de 11 – 15 ani


Autor: Ivan Mruţ
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Grigore Iliin
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

programa de studii, regim motric, sarcină motrică cu caracter strict direcţionat, volum săptămânal al activităţilor motrice, pregătire motrică, stare funcţională, volum sumar total al pulsului (VSTP), control şi autocontrol, normative de control

Adnotare

Lucrarea este dedicată problemei organizării educaţiei fizice de asanare în afara orelor de curs în baza optimizării regimului activităţii motrice la lecţiile organizate de sine stătător de către elevii de vârsta 11 – 15 ani.

În rezultatul cercetării problemei date s-a conststat ca volumul activităţii motrice a elevilor, prevăzut de programele de studii exzistente, nu satisface necesităţile motorice ale organismului în creştere şi este însuficient pentru pregătirea lor către susţinerea reuşită a normativelor de control.

Îndeplinirea de sine stătător a unui complex de sarcini motrice (exerciţii fizice) cu o înfluenţă strict direcţionată, dozat în regimul activităţii motrice săptămânale a elevilor claselor mijlocii, dă posibilitatea de a îndividualiza procesul educaţiei fizice şi de a ridica nivelul dezvoltării calităţilor motrice de bază.

În experimentul pedagogic au fost implicate băieţi şi fete cu vârsta cuprinsă între 11 – 13 şi 13 – 15 ani (opt grupe experimentale), care îndiplineau sarcinile motrice de sine stătător conform metodicii elaborate de autor cu folosirea „Zilnicului sănătăţii”.

În baza datelor obţinute în rezultatul cercetărilor s-a conststat că îndeplinirea de sine stătător a sarcinilor motrice (exerciţiilor fizice), dozate şi strict direcţionate în cadrul regimului motric săptămânal, a condus la îmbunătăţirea semnificativă a indicilor nivelului pregătirii fizice a elevilor.

Rezultate obţiute pot fi utilizate în calitate de recomandării practico-metodice pentru elevii şcolilor, gimnaziilor, liceelor şi pentru profesorii de educaţie fizice, de asemenea ca material de studiu la disciplina „Teoria şi metodica educaţiei fizică” pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi pentru ascultătorii cursurilor de reciclare a cadrelor.