Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea structurii şi conţinutului pregătirii fizice şi psihomotrice specifice a studenţilor marinari în cadrul practicilor nautice marinăreşti


Autor: Naie Oprişan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Adnotare

În urma studiului întreprins am constatat că problema pregătirii fizice şi psihomotrice specifice din învăţământul de marină nu se regăseşte suficient în literatura de specialitate. Autorii care abordează problemele specifice marinei se referă mai mult la necesarul de pregătire psihologică şi pedagogică din acest domeniu, recunoscând însă rolul locul şi efectul pe care activitatea de educaţie fizică şi sport îl are în reglarea funcţiilor integrative şi a capacităţii psihomotrice din activităţile specifice de la bordul navelor.

Din analiza planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de planificare din acest domeniu am dedus în primul rând numărul insuficient de ore de educaţie fizică prevăzute pentru studenţii de la marină, studenţilor marinari civili fiindu-le alocate, printr-o deficitară prevedere legală, cam acelaşi număr de ore de educaţie fizică, la fel ca şi studenţilor de la litere, filosofie sau …, teologie, în neconcordanţă cu necesarul real de formare pentru activitatea profesională a marinarilor.

De asemenea remarcăm faptul că până la demararea respectivei cercetări orele cuprinse în planul de învăţământ aveau în general destinaţia către pregătirea fizică generală, pregătirea psihomotrică specifică având o pondere insuficientă comparativ cu necesarul real din activitatea de navigaţie şi că acest lucru se poate reglementa în cadrul practicilor nautice marinăreşti efectuată cu şi fără îmbarcare la bordul navelor şcoală.

Din analiza rezultatelor chestionarului de investigaţie sociologică a rezultat că totuşi, specialiştii sunt conştienţi de necesitatea alocării unui număr mai mare de ore de educaţie fizică în învăţământul de marină şi că este necesară orientarea specifică a pregătirii fizice a marinarilor.

Acelaşi lucru l-am dedus şi din analiza legilor şi regulamentelor care reglementează activitatea de navigaţie în general, dar că aceste prevederi regulamentare aveau o ineficientă şi necorespunzătoare transpunere şi aplicare practică datorită lipsei unor elaborări ştiinţifico-metodice care să înlocuiască sistemul tradiţional de pregătire al marinarilor şi să ghideze, să facă posibilă aplicarea în plan practic a prevederilor legale şi regulamentare.

În mod experimental noi am înlocuit în mare parte sistemul tradiţional de pregătire de la nave şi am elaborat pentru prima dată în marină sistemul algoritmic operaţional specific cu sarcini precise pentru fiecare componentă şi latură a pregătirii. Am introdus algoritmi noi în pregătirea profesională specifică a marinarilor desprinşi tocmai din studierea anterioară, dar şi în paralel cu actuala cercetare, a vieţii şi activităţii profesionale de la bordul navelor, pentru depistarea cerinţelor de solicitare reală din activitatea de navigaţie şi am finalizat conturarea obiectivizată, a ,,modelului marinarului”. Fără îmbarcarea noastră la bordul navelor, atât anterior pentru a simţi şi a trăi direct viaţa de la bord, cât şi în timpul desfăşurării intervenţiei experimentale, nu am fi putut realiza cercetarea de faţă.

Rezultatele obţinute în ambele etape ale cercetării au demonstrat pe de o parte veridicitatea actului ştiinţific întreprins şi a metodologiei obiectiv ştiinţifice aplicate, iar pe de altă parte faptul că numai prin lucru specific aplicat de noi în cadrul pregătirii se pot obţine obiectivele valorice stabilite pe toate planurile prin modelul marinarului, lucru demonstrat prin rezultatele intermediare şi finale obţinute de grupa experimentală, cu diferenţe semnificative statistic la pragurile de semnificaţie statistică p=0,05 şi p=0,01 şi gradul de libertate n-1, precum şi prin înregistrarea de corelaţii semnificative statistic între rezultatele probelor şi între bateriile de teste (p>0,52).

Cuprins


CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi metodică a pregătirii fizice şi psihomotrice specifice în învăţământul de marină
 • I.1. Consideraţii generale privind începuturile şi evoluţia pregătirii fizice şi psihomotrice specifice în învăţământul de marină.
 • I.2. Aspecte teoretice şi metodice ale pregătirii fizice şi psohomotrice specifice a marinarilor.
 • I.3. Probleme ale pregătirii fizice şi psohomotrice specifice ale studenţilor marinari

CAPITOLUL II Scopul, sarcinile, metodele şi organizarea cercetării
 • II.1. Scopul, sarcinile şi metodele de cercetare
 • II.2. Organizarea cercetării
 • II.3. Validarea şi încadrarea datelor cercetării

CAPITOLUL III Stabilirea, verificarea şi argumentarea structurii şi conţinutului sistemului de pregătire fizică şi psihomotrică specifică a studenţilor marinari în cadrul practicilor nautice marinăreşti
 • III.1. Analiza conţinutului procesului instructiv-educativ din învăţământul de marină
 • III.2. Analiza opiniei specialiştilor privind rolul pregătirii fizice şi psihomotrice specifice în formarea profesională a studenţilor marinari
 • III.3. Studiu efectuat la bordul navelor privind determinarea solicitărilor fizice şi psihomotrice specifice din activitatea profesională a personalului navigant
 • III.4. Obiectivele operaţionale aplicate în pregătirea fizică şi psihomotrică specifică a studenţilor în cadrul practicilor nautice marinăreşti desfăşurate pe apa lacului Mamaia, România, fără îmbarcare la bordul navelor-şcoală (etapa experim. I)
 • III.5. Verificarea şi argumentarea influenţei noului sistem optimal de pregătire; dinamica indicatorilor statistici, analiza comparativă şi interpretarea rezultatelor obţinute; Etapa experimentală I, testarea iniţială (T1) şi intermediară (T2)

CAPITOLUL IV Argumentarea experimentală a noului sistem de pregătire fizică şi psihomotrică specifică a studenţilor marinari
 • IV.1. Modelul optimal aplicat în pregătirea fizică şi psihomotrică specifică a studenţilor marinari în cadrul practicilor îmbarcate la bordul navelor şcoală (Etapa experimentală II)
 • IV.2. Dinamica indicatorilor statistici, analiza comparativă şi interpretarea rezultatelor la testările efectuate în cadrul etapei experimentale II.
 • IV.3. Analiza corelativă a parametrilor investigaţi în cadrul cercetării