Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Planificarea procesului de pregătire a canoiştilor de înaltă performanţă pentru concursurile de mare anvergură în baza tehnologiilor moderne


Autor: Beniamin Zabet
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Hromii
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.2

Adobe PDF document 0.81 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

regim de efort, antrenament sportiv, pista de control, forţă specifică, forţă-rezistenţă, forţă-viteză, indicatori cantitativi, campionate internaţionale oficiale, canoist, obiective de performanţă, planificare

Adnotare

Aceasta lucrare se doreşte a fi o modestă contribuţie în planificarea şi pregătirea sportivilor de înaltă performanţă pentru concursurile de mare anvergura în baza tehnologiilor moderne J.O., C.M., C.E.

Cercetarea a fost efectuată în exclusivitate la grupa de canoe a Lotului olimpic de kaiac canoe al României, care a avut ca obiective, participarea cu succes la J.O. de la Sidney 2000.

Performanţa experimentului a fost de înalta eficacitate prin noile tehnologii de planificare aplicate în anii 1999 - 2000. Rezultatele imediate au fost medaliile de aur şi bronz obţinute de sportivii Mitica Pricop si Florin Popescu în probele de C2 1000m şi respectiv C2 500m la J.O. 2000.

Succesul experimentului şi cercetării au constituit baza de plecare pentru viitoarele planuri de pregătire în baza tehnologiilor moderne, la niveluri de juniori şi tineret, iar rezultatele vor fi dintre cele mai bune.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Probleme teoretice ale metodologiei de planificare şi pregătire a canoiştilor de înaltă performanţă expuse în literatura de specialitate
 • 1.1. Aspecte teoretico-metodice ale procesului de planificare şi pregătire
 • 1.2. Analiza metodicii de antrenament în ramurile de sporturi nautice, canotaj şi kaiac-canoe
 • 1.3. Analiza structurii şi conţinutului tehnologiei de planificare a pregătirii sportive la canoe, în etapa actuală

CAPITOLUL 2 Metodele şi organizarea cercetării ştiinţifice
 • 2.1. Scopul cercetării
 • 2.2. Sarcinile cercetării
 • 2.3. Metodele cercetării
 • 2.4. Perioadele şi desfăşurarea cercetării

CAPITOLUL 3 Sistemul metodic de pregătire al canoiştilor în perioada anilor preolimpic şi olimpic
 • 3.1. Sistemul de planificare al antrenamentului sportiv la canoe rezultat în urma chestionării antrenorilor de specialitate.
 • 3.2. Verificarea nivelului de pregătire al canoiştilor pe perioada ultimului an al ciclului olimpic precedent, 1996, comparativ cu cele din 1999 şi 2000.
 • 3.3. Elaborarea modelului de pregătire al canoiştilor pentru perioada anilor preolimpic şi olimpic, 1999 şi 2000.

CAPITOLUL 4 Argumentarea experimentală a rezultatelor obţinute în urma aplicării tehnologiei, noilor concepţii ale planurilor şi programelor de antrenament din anii 1999 si 2000

 • 4.1. Analiza rezultatelor obţinute de canoişti în urma verificărilor normelor şi probelor de control
 • 4.2. Influenţa metodicii de antrenament elaborate asupra pregătirii fizice şi competiţionale a canoiştilor, în baza rezultatelor obţinute
 • 4.3. Stabilirea eficienţei modelului de pregătire al sportivilor canoişti din lotul olimpic, în urma metodei de antrenament elaborate